Oppositie in Haagse raad wil debat over verkoop van Eneco

De vlag van Eneco.
De vlag van Eneco. © ANP
DEN HAAG - De oppositie in de Haagse gemeenteraad is onaangenaam verrast door het besluit van het nieuwe stadsbestuur om toe te treden tot de groep gemeenten die de aandelen in Eneco wil verkopen.
Hoewel Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks in het coalitieakkoord al hadden vastgelegd dat ze de Haagse aandelen in het energiebedrijf van de hand willen doen, vinden PvdA, Haagse Stadspartij ChristenUnie/SGP en 50Plus niet dat dit met een simpele mededeling aan de raad kan worden bezegeld. ‘Het gaat om zoveel geld en het is zo’n grote beslissing dat het van fatsoen had getuigd om dit aan de raad voor te leggen’, aldus PvdA-fractieleider Martijn Balster.
Het college van burgemeester en wethouders stuurde deze week een relatief kort briefje aan de raad met de voor Den Haag belangrijke koerswijziging. Daarin de mededeling dat de stad gaat toetreden tot de ‘groep van verkopende aandeelhouders van Eneco’.

Paar voorwaarden

In de mededeling staat verder dat een definitief besluit over verkoop wel aan de raad wordt voorgelegd. En een paar voorwaarden. Zo moet de koper ‘duurzaamheid en de energietransitie voldoende in de bestaande organisatie hebben geborgd en dit beleid in de toekomst verder doorzetten’.
Over de verkoop van de aandelen Eneco is in Den Haag lang gediscussieerd. Den Haag heeft 16,55 procent van de aandelen en is daarmee na Rotterdam de tweede aandeelhouder. Het vorig college wilde die aandelen verkopen, maar een meerderheid in de raad verhinderde dat. Dit omdat het aandelenpakket de gemeente invloed zou geven op de koers van het bedrijf. Wanneer Den Haag zou verkopen dan kunnen de aandelen in handen komen van investeerders die rendement voorop hebben staan en niet de huidige duurzame strategie van Eneco, vreesde een meerderheid van de raad. Ook de werkgelegenheid bij Eneco zou onder druk kunnen komen te staan.

Nieuwe plannen

In het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks staat echter dat de aandelen toch moeten worden verkocht. Met het geld dat ze opbrengen – de waarde van Eneco als geheel wordt geschat op tweeënhalf tot drie miljard euro – kunnen nieuwe plannen worden betaald, zoals op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.
De vier kritische oppositiepartijen vinden het ‘raar’ dat de koerswijzigingen nu via een kort briefje wordt vastgelegd. Zij willen eigenlijk dat er een formeel raadsbesluit komt zodat er ook kan worden gesproken over het eventueel loskoppelen van het warmtenet dat Eneco in Den Haag heeft van de rest van het bedrijf. Balster zou graag zien dat de gemeente invloed houdt op dat netwerk voor stadsverwarming, alleen al omdat het belangrijk kan zijn bij het verduurzamen van de energievoorziening in de stad.

Kopers

Ook zou er dan vast een discussie kunnen worden gevoerd over mogelijke kopers. Bekend is dat Shell belangstelling zou hebben voor Eneco. Maar bij sommige partijen leeft de vraag of dit wel de meest geschikte partner is. Eneco geldt als een bedrijf dat veel oog heeft voor duurzaamheid; van de oliegigant kan dat niet bepaald worden gezegd.
De oppositiepartijen willen voor dinsdag van wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, financiën) horen of hij bereid is om een debat over de kwestie te voeren.