Provincies geven gehoor aan protesten: weg toch niet door industrieterrein

HILLEGOM - De veelbesproken Duinpolderweg bij Hillegom wordt naar alle waarschijnlijkheid toch niet door het industrieterrein aan de Weerlaan aangelegd. Na een inspraakronde hebben de provinciebesturen van zowel Noord- als Zuid-Holland nu gekozen voor een 'middenvariant'. Die was ook door de gemeente Hillegom voorgesteld.
Een meerderheid van alle betrokkenen staat achter het voorstel voor de nieuwe verbindingsweg tussen de N208 en de A4, stellen Gedeputeerde Staten. De zogenaamde 'middenroute' loopt door de Oosteinderpolder. Het voorstel moet nog verder worden uitgewerkt voordat de maatregel definitief wordt.
De Duinpolderweg moet de duinen bij Hillegom verbinden met de polder bij Hoofddorp. Meer dan de helft van de duizenden ingediende bezwaren kwamen uit Hillegom. Insprekers kunnen op maandag 3 (Noord-Holland) en vrijdag 7 september (Zuid-Holland) terecht bij een hoorzitting.
LEES OOK: