Gemeente Gouda gaat plan van aanpak maken voor bodemdaling

GOUDA - De gemeente Gouda gaat een plan maken om de bodemdaling in het oude stadscentrum aan te pakken. De grond in Gouda daalt met gemiddeld drie millimeter per jaar. De gemeente gaat samen met onder meer het hoogheemraadschap en bewoners bekijken wat er moet gebeuren om het centrum leefbaar te houden.

Veel bewoners ervaren wateroverlast bij zware regenval, zegt de gemeente. De bodemdaling is niet te stoppen, maar de nadelige gevolgen moeten met gerichte maatregelen voldoende te beperken zijn, denkt de gemeente.

Er is geen pasklare oplossing, omdat een deel van de huizen in de oude stad op heipalen staat en een deel niet. Verlaging van de grondwaterstand is dus geen optie, want dat zou tot paalrot leiden bij onderheide huizen. 'Omdat de situatie van pand tot pand verschilt, zijn er zeker ook maatwerkoplossingen op privéterrein nodig, zoals verbetering van het eigen riool of ophoging van vloer of tuin', aldus de gemeente.

Uitzoeken of er al eerder maatregelen mogelijk zijn

Het plan dat de gemeente gaat maken moet eind 2019 klaar zijn, en moet zorgen dat de binnenstad 'weer decennia voortkan'. Omdat er voor die tijd ook al maatregelen nodig zijn, gaan gemeente en waterschap 'samen met eigenaren en gebruikers uitzoeken of er al eerder maatregelen mogelijk zijn om de overlast te verlichten. Om praktische redenen gebeurt dit stap voor stap. De eerste contacten hiervoor zijn al gelegd.'

LEES OOK: Groene Hart wil bodemdaling aanpakken

Meer over dit onderwerp:
GOUDA BODEMDALING GEMEENTE WATERSCHAP
Deel dit artikel: