Waterschapspartij wil wc-papier uit rioolwater halen

© John van der Tol
DELFT - De Algemene Waterschapspartij Delfland (AWP) wil dat het Hoogheemraadschap Delfland het afvalwater uit het riool gaat zuiveren van toiletpapier. Wc-papier bestaat uit cellulose en er kan volgens Hans Middendorp van de AWP makkelijk een filter worden geplaatst bij de afvalwaterzuivering in de Harnaschpolder dat deze stof opvangt. Andere waterschappen hebben al een proef gedaan met het terugwinnen van cellulose.
De Algemene Waterschapspartij vindt het terugwinnen van cellulose belangrijk, omdat dat de grootste stroom aan materiaal is in het afvalwater. Cellulose wordt niet afgebroken in de rioolzuivering maar komt terecht in het rioolslib, dat weer per vrachtwagen naar de verbrandingsinstallatie moet worden gebracht.
In de Algemene Vergadering van Delfland, waar de AWP dit aan de orde stelde, zei Hoogheemraadschapswethouder Han van Olphen dat er bij een filter ook andere stoffen worden opgevangen, waardoor er minder groen gas kan worden geproduceerd. Hij zei verder de ontwikkelingen in de gaten te houden tot de tijd rijp is voor een filter.