Al jaren gesteggel om vervallen monumentale panden in Gouda

© Theo Krins
GOUDA - De gemeente Gouda wil zo snel mogelijk een oplossing voor de drie voormalige panden van de koekjesfabriek Punselie. De drie gebouwen aan de Tuinstraat staan op instorten, maar de eigenaar weigert volgens de gemeente hier iets aan te doen. De eigenaar kan daarom een dwangsom tegemoet zien als dit niet verandert, blijkt uit antwoorden op raadsvragen van de Goudse fractie van de ChristenUnie. De eigenaar legt de schuld juist bij de gemeente.
Het probleem speelt al jaren. De gemeente verleende in 2015 een vergunning om de drie gebouwen te herbouwen in originele staat. Daarvoor moest wel de asbest uit de panden worden verwijderd. De eigenaar weigerde volgens de gemeente om hiervoor toestemming te geven.
Volgens eigenaar Bram de Wilde ligt het verhaal anders: 'Mijn architect heeft al meerdere keren een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van de asbest. Steeds een half jaar later kreeg ik antwoord dat 'de situatie veranderd is' en dat ik een nieuwe vergunning moet aanvragen.'

Deel panden stortte in

Het probleem verergerde toen 30 mei van dit jaar een gedeelte van de panden instortte. Daarop besloot de gemeente een gevel te stutten en hekken rondom de panden te plaatsen. 'Omdat er geen asbest buiten het pand is gekomen, is er wat dat betreft ook geen direct gevaar voor de gezondheid', schrijven burgemeester en wethouders.
'We hebben nu de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen als er niet gesaneerd wordt', vertelt fractievoorzitter Theo Krins van de ChristenUnie. Daarnaast geldt sinds 2017 de erfgoedverordening. Dit houdt in dat eigenaren van monumenten een onderhoudsplicht hebben.

In oude glorie herstellen

In het geval van de drie panden houdt dit in dat ze eerst gesloopt moeten worden en daarna in de oorspronkelijke staat moeten worden hergebouwd. Wanneer dit moet gaan gebeuren, is nog niet bekend. 'Maar als het aan de gemeente ligt, zijn de panden voor 2022 - het jaar dat Gouda 750 jaar bestaat - in hun oude glorie hersteld.'
Eigenaar De Wilde wil ook zo snel mogelijk af van deze situatie: 'Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb mijn architect wéér opdracht gegeven een vergunning aan te vragen.' En die dwangsom? 'Tja, ik wil graag binnen zes maanden beginnen, maar dan moet de gemeente eerst zelf die vergunning afgeven.'