Raad akkoord met duurder cultuurcomplex Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag steekt nog eens tientallen miljoen euro’s extra in het cultuurcomplex op het Spuiplein. De totale kosten van het gebouw komen daarmee op bijna 211 miljoen euro, in plaats van 177 zoals steeds beloofd. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van wethouder Boudewijn Revis (VVD). Coalitiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks stemden vóór; de oppositie met uitzondering van CDA, Islam Democraten en 50PLUS tegen.
De plannen houden in dat Den Haag 20 miljoen euro extra in het cultuurcomplex investeert. Met dat geld wordt het gebouw op 21 punten verbeterd.  Zo wordt onder meer de ingang van de fietsenkelder verplaatst. Die komt niet meer op straat, maar in het gebouw. Verder worden de commerciële ruimtes in de grote gang op de begane grond aangepast. Bovendien wordt de entreehal verbeterd, worden toiletgroepen en entrees van de instellingen aangepast en er komt een schuifwand in één van de foyers.
Daarnaast wordt nog eens elf miljoen euro beschikbaar gesteld om een conflict met bouwcombinatie Cadanz te voorkomen over wie moet opdraaien voor extra kosten. Dat geld komt uit de reserves die al waren aangelegd. De totale kosten voor het complex komen daarmee op 210 miljoen euro, in plaats van de 177 miljoen, zoals het vorig stadsbestuur steeds had beloofd.

Vertraging bij de bouw

Eén van de gevolgen van de aanpassingen die nu worden doorgevoerd, is dat het cultuurcomplex een jaar later wordt opgeleverd dan gepland. De deuren van het gebouw dat onderdak biedt aan onder meer het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest, gaan nu na de zomer van 2021 open. 'Wat we doen, is niet fijn, maar wel nodig. Het gebouw wordt nog mooier en kan beter functioneren,’ aldus wethouder Revis. ‘Als we dit niet doen, zou dat ook leiden tot een loopgravenoorlog met de bouwer,’ herhaalde hij ook nog eens.
De voorstellen van de wethouder kregen steun van coalitiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks én oppositiepartijen 50PLUS, CDA en Islam Democraten. Die partijen vinden het aanpassen van de plannen onvermijdelijk. ‘Wij betreuren de overschrijding, maar we nemen onze verantwoordelijkheid,’ aldus VVD-raadslid Ayse Yilmaz. ‘Mariëlle Vavier van GroenLinks volgde die lijn: ‘Wij zijn niet blij. Maar het is wel verstandig van de wethouder om de verhoudingen te verbeteren.’ Daniël Scheper van D66 verklaarde blij te zijn dat de stad nu niet jaren tegen een bouwput hoeft aan te kijken.

Groep de Mos onder vuur

Net als tijdens het debat in de commissie vergadering, woensdag, richtten de pijlen van vooral de oppositie zich op Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Die partij was in het verleden kritisch op het cultuurcomplex. Robert Barker van de Partij voor de Dieren herinnerde eraan dat die partij in de stemwijzer voor de verkiezingen had gezegd dat er geen cent meer naar het cultuurcomplex mag gaan, maar nu toch bereid is ‘bakken met geld’ aan het gebouw uit te geven. ‘Verantwoordelijkheid nemen is wat anders 31 miljoen aan een megalomaan gebouw uit te geven.’
Hart voor Den Haag Groep de Mos wiste dat verleden niet weg. ‘Dit is natuurlijk heel pijnlijk. Maar wij kunnen niet anders,’ aldus fractieleider Arjen Dubbelaar. ‘Wij moeten als grootste partij onze verantwoordelijkheid nemen.’

Wel heel veel geld

Een groot deel van de oppositie stemde tegen de voorstellen van Revis om een 'package deal' met de bouwer te sluiten. 'Die 31 miljoen is heel veel geld, zeker als je afzet tegen bezuinigingen op welzijn en jeugd, zorg, welzijn en betaalbare woningen,' aldus PvdA-fractieleider Martijn Balster.
Hij liet ook weten dat een deel van de extra kosten waarschijnlijk wel nodig is, maar vindt het complete pakket te duur. Daarnaast denkt hij dat de gemeente langer met de bouwer had moeten vechten over hoeveel geld precies noodzakelijk is om de geschillen af te kopen.

Goed achtergelaten

De Haagse Stadspartij – de partij van voormalig wethouder Joris Wijsmuller, die vorige periode verantwoordelijk was voor het complex – noemde de keuze om nu 31 miljoen extra uit te geven geen goede. Volgens raadslid Peter Bos had Wijsmuller het project juist 'goed achter gelaten'. De HSP had daarom liever gezien dat het nieuwe college 'sterk' was gebleven en de conflicten met de bouwer bij een arbitragecommissie had uitgevochten.
Dat er nu toch meer geld naar het complex gaat, betekent volgens de PVV maar één ding. 'Groep de Mos en de VVD hebben de kiezer voor de gek gehouden,' aldus raadslid Willie Dille die nog maar eens herhaalde dat haar partij altijd al tegen een cultuurpaleis was. En de ChristenUnie/SGP pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar de gerezen kosten. Ook eiste fractieleider Pieter Grinwis dat dit bedrag niet verder mag oplopen. Maar moties om dat te bereiken, werden niet aangenomen. Het CDA verklaarde veel bezwaren te hebben tegen de plannen, maar ondanks de mitsen en maren toch voor te stemmen.

Beweegbare vloer

Wethouder Revis maakte vorige week ook duidelijk dat het complex geen door de gebruikers gewenste beweegbare vloer krijgt. Daarvoor is het nu te laat. De huidige coalitiepartijen en de oppositie raakten ook in aanvaring over wie daarvoor nu precies verantwoordelijk is. Volgens Balster van de PvdA hebben de partijen die nu het college vormen tijdens de onderhandelingen expres geen besluit genomen en zijn zij daarom verantwoordelijk. Maar de coalitie vindt dat ook de 'oude' collegepartijen daarvoor schuld dragen.
Ook is een deel van de raad van mening verkeerd geïnformeerd te zijn over die vloer. Vandaar dat ChristenUnie/SGP een motie van treurnis indiende over deze kwestie. Maar die haalde ook geen meerderheid.