Hoogheemraadschap inspecteert dijken veel vaker: 'Wij maken ons zorgen'

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het aantal inspecties sterk opgevoerd. Aanleiding is de aanhoudende droogte.
'Het is al wekenlang heel droog. Er is een enorm neerslagtekort in het gebied', aldus Marion Tusveld, afdelingshoofd watersystemen van het hoogheemraadschap, over de reden voor het opvoeren van het aantal controles. Op dit moment is er volgens Tusveld nog geen sprake van problemen. 'Maar een deel van de kades inspecteren we nu omdat we ons daar zorgen over maken. Dat zijn vooral de veenkades.'
Zij wijst over een gebied tussen Hazerswoude en Boskoop. 'We zijn hier nu drie keer geweest. We hebben hier beelden van de schade gemaakt. Die worden op kantoor beoordeeld door een aantal experts. Zij bekijken hoe ernstig de schade is en of we hieraan iets moeten doen.'

Grote problemen

Als schade niet op tijd wordt ontdekt, kunnen grote problemen ontstaan. 'Dan kunnen kades breken en staat het water - dat moet worden tegengehouden door de kade - in de polder, waardoor we natte voeten krijgen. Dat willen we niet.'
Een ander dreigend probleem is de aanvoer van voldoende zoet water. Omdat er vanwege de droogte een grote vraag is naar water, voert het hoogheemraadschap nu maximaal zoet water aan uit de Hollandsche Rijn. Maar door het uitblijven van neerslag in het stroomgebied van de Rijn dreigt dit te verzilten. Om dit probleem te ondervangen, wordt verkend of er water van buurwaterschap Stichtse Rijnlanden aangevoerd kan worden. Dit water is afkomstig van het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek.