Den Haag doet het veel slechter dan Amsterdam en Rotterdam

DEN HAAG - Den Haag laat te veel kansen onbenut om de economie te versterken en te zorgen voor groei van het aantal banen. Dat vindt de VVD in de Haagse gemeenteraad. 'Het is aan de gemeente om te zorgen voor een stevig fundament waarop de economie kan bloeien', aldus raadslid Judith Oudshoorn- van Ginderen. 'Een sterke economie zorgt voor voldoende banen en is het cruciaal voor een gezonde stad.'

Het liberale raadslid komt tot die conclusies op basis van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat nationale instituut - dat zich bezighoudt met milieu, natuur en ruimte - heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de Haagse economie en het gevoerde beleid.

De onderzoekers van het bureau constateren dat de economische groei in Den Haag de afgelopen decennia achterbleef in vergelijking met de drie andere grote regio’s in ons land. De groei van de werkgelegenheid ligt onder het Nederlands gemiddelde en is al sinds 1980 de laagste van de vier grote steden.

Minder banen en slechter uit de crisis

Vooral in vergelijking met de regio's Amsterdam en Utrecht, waar het aantal banen sterk toenam, bleef de groei achter. Meer actuele cijfers laten zien dat de regio Den Haag van alle vier de grote steden ook het minst gunstig uit de economische crisis is gekomen.

Dat komt, stellen de onderzoekers, onder meer omdat de stad ligt ingeklemd tussen andere gemeenten en dus niet kan groeien. Verder speelt mee dat Den Haag van oudsher een ambtenarenstad is en gericht is op non-profitorganisaties. Verder is er geen eigen universiteit en weinig technologische bedrijvigheid.

Gemiste kansen

De onderzoekers stellen ook dat Den Haag kansen heeft gemist. Zo was er een goede positie om zich te ontwikkelen tot 'telecom valley'. Maar deze kans is 'niet verzilverd'. Bovendien kent Den Haag een relatief hoge werkloosheid en veel ongeschoolde en laagopgeleide inwoners. Het bureau constateert dat de gemeente daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld. Zo kwam de stedelijke vernieuwing laat op gang, met gevolgen voor de economie.

Het Planbureau voor de Leefomgeving, in het rapport: 'Er was lange tijd ook geen echte economische visie op de stad en de stedelijke regio. Een visie waarin gericht werd ingezet op bepaalde economische activiteiten of technologieën. Ook in ruimtelijke zin ontbrak er een strategisch plan. Bovendien is lang niet geïnvesteerd in de Haagse kennisinfrastructuur.' En: 'Ook was bestuurlijk Den Haag lange tijd relatief sterk in zichzelf gekeerd en heeft de stad lange tijd niet gewerkt aan het versterken van de relaties met de omliggende gemeenten en de nationale overheid.'

Niet alleen somber

Toch is het bureau niet alleen maar somber. Den Haag heeft ook 'troeven in handen'. Het is een stad met een hoogwaardig voorzieningenniveau en aantrekkelijk woon- en leefklimaat, signaleren ze. Het is de enige grote stad in Nederland die direct aan zee ligt, met twee badplaatsen: Scheveningen en Kijkduin.

Verder behoort Den Haag tot de steden die een sterke specialisatie kennen in toerisme en congressen. Ook heeft de stad relatief veel culturele en culinaire voorzieningen. En openbaar groen en parken maken de stad aantrekkelijk om te wonen en te verblijven. De onderzoekers: 'Het zijn factoren die steeds belangrijker worden voor het functioneren van stedelijke economieën.'

'Niet mals'

VVD-raadslid Oudshoorn noemt die conclusies 'niet mals'. Zij vindt het ook opmerkelijk dat het kritische rapport nog niet aan de gemeenteraad is opgestuurd.

Dat moet wel gebeuren. 'Zodat we het kunnen bespreken en eventueel het huidige beleid kunnen herzien.' Want in het stuk staat ook een aantal wat de partij betreft goede aanbevelingen. Zo moet Den Haag meer de kracht benutten van het unieke karakter van de stad.

Beter contact met bedrijven

Een ander zwak punt is volgens de liberalen is het ontbreken van strategie op relatiemanagement met bedrijven en instellingen. Het vertrek van het KPN-hoofdkantoor in 2016 is hier een voorbeeld van. 'Goede relaties onderhouden met partners in de stad én regio zijn cruciaal voor een goed functionerende economie met voldoende banen en het aantrekken van innovatie. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente zich meer proactief opstelt', stelt de partij.

Wat de Haagse VVD betreft is er 'werk aan de winkel'. Oudshoorn: 'Den Haag heeft een stevige economische groeiagenda nodig om de kansen die er liggen te benutten. Ik roep het college op om hier werk van te maken en de resultaten van het onderzoek met de raad te bespreken.'