'Den Haag en Leiden goed bezig met schoner rijden'

DEN HAAG - De plannen voor schoner vervoer van de nieuwe wethouders in de grote steden houden niet over, maar Den Haag en Leiden zijn daar een uitzondering op. Dat stelt Natuur en Milieu.

Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad doen het wel goed, want zij nemen concrete maatregelen en stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer, plaatsen meer laadpalen en fietsenstallingen.

In veel andere steden blijven maatregelen voor elektrisch rijden achter, zoals bijvoorbeeld het realiseren van laadpalen. Natuur & Milieu bestudeerde 32 collegeakkoorden in de dichtstbevolkte gebieden en concludeert dat de meeste grote steden weinig ambitie tonen op dit gebied. 'In een derde van de akkoorden wordt met geen woord gerept over elektrisch rijden. Een kwalijke zaak.

Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen', vindt Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.


Meer over dit onderwerp:
SCHHON RIJDEN
Deel dit artikel: