Veertig bomen dreigen te verdwijnen vanwege verhuizing ambassade Israël naar Plein 1813

De nieuwe Israëlische ambassade aan Plein 1813
De nieuwe Israëlische ambassade aan Plein 1813 © Rijksvastgoedbedrijf
DEN HAAG - Vanwege de verhuizing van de Israëlische ambassade van het Buitenhof naar Plein 1813 moeten veertig bomen worden gekapt. Waar de bomen nu nog staan, komen een toegangspaviljoen, hekwerken en nieuwe muren. Dat blijkt uit stukken van de gemeente Den Haag.
Aan Plein 1813 neemt de Israëlische ambassade haar intrek in de statige witte villa tegenover het pand waar minister Joseph Luns van 1952 tot 1971 woonde. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf betaalde de Israëlische staat vier miljoen euro voor het pand.
Luns was in de jaren vijftig en zestig voor de KVP minister van Buitenlandse Zaken. Daarna was hij jarenlang secretaris-generaal van de NAVO. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was Luns erg populair, vooral vanwege zijn humoristische televisieoptredens en zijn uitgesproken opvattingen. Hij overleed in 2002.

Veiligheid

Van de veertig bomen die vanwege de verhuizing moeten sneuvelen, worden er volgens de gemeente Den Haag elf teruggeplant. De gemeente Den Haag legt uit dat de aanpassingen in de omgeving van het gebouw noodzakelijk zijn in verband met de veiligheid. 'De gemeente wil dan meteen de inrichting van het plein verbeteren en het plein groener maken.'
De afgelopen maanden heeft de gemeente met belanghebbenden gewerkt aan een 'concept voorlopig ontwerp'. Het college heeft 10 juli ingestemd met dit ontwerp. Tot 10 september kunnen hier reacties op worden ingediend. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2019 worden uitgevoerd. De Partij voor de Dieren heeft raadsvragen gesteld. 'De bomenkap is al erg genoeg, maar het plan bevat ook de gedeeltelijke sloop van een rijksmonument.'