Mysterie opgelost: hiervoor moest Westlandse gemeenteraad vakantie afbreken

WESTLAND - De geheimzinnige kwestie die de Westlandse politiek al dagen in zijn greep houdt, draait om de mogelijke komst van een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk. Daarom moesten de raadsleden en het college met spoed terugkomen van hun vakanties. Hoewel de gemeente er voorlopig niks over wil zeggen, bevestigen raadsleden tegenover Omroep West dat het Polenhotel inderdaad het hete hangijzer is.
De gemeenteraad heeft nu met een ingreep de komst van het Polenhotel voorlopig weten tegen te houden. De gemeente heeft om dat te regelen een zogeheten 'voorbereidingsbesluit' genomen. Dat is woensdag gepubliceerd in huis-aan-huisblad 'Groot Westland'. Meerdere raadsleden bevestigen dat de 'geheime kwestie' inderdaad over de mogelijke komst van een tweede Polenhotel in Maasdijk gaat.
Een woordvoerder van de gemeente wil niet inhoudelijk reageren. 'Wij komen vrijdag met een reactie, dat hebben we zo afsproken met de gemeenteraad. We hebben ons gerealiseerd dat het besluit woensdag al in de krant zou komen, maar dat neemt niet weg dat we vrijdag pas met een toelichting komen.'

Nog een Polenhotel in Honderdland?

Het hotel zou ter hoogte van Honderdland 10 moeten komen, aan de Blauwhek en Oranjesluisweg in Maasdijk. Een paar honderd meter verderop ligt het al bestaande 'Polenhotel' Hotel Westland. Twee woonlocaties met arbeidsmigranten uit Oost-Europa zo dicht bij elkaar is volgens veel raadsleden te veel van het goede. Zij willen de Oost-Europeanen beter over de gemeente spreiden.
De vraag blijft waarom het college van B en W juist nu de gemeenteraad heeft teruggeroepen van vakantie. In juli werd er namelijk al een aanvraag gedaan voor een nieuw 'Polenhotel' en dus kwam de kwestie bepaald niet als verrassing. 'Ik heb eerder al vragen gesteld over deze kwestie', zegt Peter Duijsens van Westland Verstandig. 'Kennelijk heeft het college afgelopen week pas ingezien hoe ernstig de situatie is. Als er nu een ondernemer met een goede aanvraag zou komen, hadden ze die niet kunnen weigeren.'

Verbazing en verbijstering

Het bestemmingsplan bleek namelijk ruimte te bieden voor een tweede 'Polenhotel', maar met het raadsbesluit van dinsdag is daar dus voorlopig een streep door gezet. Op de PvdA na stemden dinsdagavond alle partijen in met het collegevoorstel. In september zal de gemeenteraad uitgebreid debatteren over waar en hoe 5.000 arbeidsmigranten in de gemeente Westland dan wel gehuisvest moeten worden.
PvdA-raadslid Nico de Gier vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat de gemeenteraad voor deze kwestie terug moest komen van vakantie. 'Ik denk dat veel mensen zullen denken: 'Ging het daar nou over?' Veel raadsleden zijn verbijsterd over de gang van zaken. 'Het proces is dramatisch verlopen, dit had het college compleet anders moeten aanpakken', zegt Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland.