Nieuws

Wéér geblunder Westland: Polenhotel komt er mogelijk toch

WESTLAND - Het lijkt erop dat alles voor niets is geweest: de geheime raadsvergadering in het Westland die een gat in het bestemmingsplan moest dichten, zodat er geen 'Polenhotel' meer kon worden gebouwd in Maasdijk. Vlak voor het verstrijken van de termijn heeft een ondernemer toch een bouwaanvraag voor zo'n verblijf gedaan. En daar kan de gemeente niets tegen doen.
Dat blijkt uit de schriftelijke verantwoording die het college van burgemeester en wethouders van Westland vrijdagochtend aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Een slimme ondernemer lijkt het gat te hebben ontdekt, vlak voordat het was gedicht. Op woensdagavond rond 22.45 uur kwam de aanvraag binnen, terwijl het besluit om het gat te dichten zou ingaan om 00.00 uur.
De druiven zijn vooral zuur voor het college dat de afgelopen week iedereen over zich heen kreeg vanwege alle geheimzinnigheid. Afgelopen woensdag bleek dat de geheime kwestie die de Westlandse politiek al dagen in de greep hield, de mogelijke komst van een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk betrof.

Gat dichten

Uit de verantwoording van het college blijkt nu dat advocatenkantoor Pels Rijcken afgelopen vrijdag ontdekte dat het bestaande bestemmingplan, waarin ruimte is voor de bouw van hotels op bedrijventerein Honderdland in Maasdijk, 'onbeperkt' de mogelijkheid bood om logies voor arbeidsmigranten te bouwen. In plaats van één Van der Valk-hotel doemde het spookbeeld op van meerdere Polenhotels.
Ook verantwoordelijk wethouder van ruimtelijke ordening Cobie Gardien (LPF) werd daar vrijdag van op de hoogte gesteld. 'Het advies van de advocaten was om zo snel mogelijk de raad bij elkaar te roepen om dat gat te dichten', zegt ze vrijdagochtend tegen Omroep West. Daarop is de griffier van Westland gaan rondbellen om te kijken of er genoeg raadsleden terug van vakantie waren om een zogeheten 'quorum' te halen. Een meerderheid die bevoegd is om besluiten te nemen. Dat bleek zo te zijn.

Beslotenheid

'De raad heeft toen dinsdag zelf besloten om dat in beslotenheid te doen', zegt Gardien. 'Als ze dat niet had gewild, was het openbaar geweest.' Maar het was iedereen wel duidelijk dat dan allerlei slapende honden wakker zouden kunnen worden.
Maar dat is nu dus toch gebeurd. Gardien weet niet hoe dat mogelijk is, maar het heeft ongetwijfeld te maken met alle publiciteit om die geheimzinnige raadsvergadering. Normaal gaat een besluit in op het moment dat het wordt gepubliceerd. Dat zou donderdag zijn.

Publicatie in de krant

Om die datum te halen had het college de advertentie met het nog te nemen besluit al op dinsdag aan de krant 'Groot Westland' doorgegeven. 'Die krant komt dan formeel op donderdag uit, maar hij ligt bij veel mensen al op woensdag op de mat', aldus Gardien.
Maar Groot Westland is ook op woensdag al digitaal beschikbaar, en op grond daarvan publiceerde Omroep West die dag al direct over de achtergrond van de raadsvergadering die toen officieel nog geheim was. 'Misschien dat dat de ondernemer heeft getriggerd', geeft Gardien als verklaring. 'Of de publiciteit daarover, dat weet ik niet.'

'Dubbel gevoel'

Het is niet uit te sluiten dat dit voor de loslippige raadsleden juridische gevolgen zal hebben. Zij hebben mogelijk hun geheimhoudingsplicht geschonden. 'Het college betreurt het daarom ten zeerste dat na afloop van de besloten raadsvergadering, tegen de afgesproken geheimhoudingstermijn in, alle informatie uit de besloten raadsvergadering vroegtijdig naar buiten is gekomen', staat in de verklaring van het college.  
'Er hebben mensen gepraat', zegt Gardien, 'en dat is strafbaar.' Voorlopig gaat de wethouder vrijdag voor een paar dagen met vakantie. 'Maar wel met een dubbel gevoel.'