Bomenkap Scheveningseweg: Haagse Bomenstichting woedend over blunder

DEN HAAG - De Haagse Bomenstichting is woedend over het kappen van drie kastanjes langs de Scheveningseweg. Langs de statige weg tussen Den Haag en Scheveningen worden flink wat bomen gekapt, om zo de tram meer ruimte te geven. De bomenkap lag al gevoelig, er was veel protest tegen. Nu zijn er kastanjes gekapt, terwijl in de vergunning staat dat het helemaal niet mocht. Vleermuizen zijn nu de dupe, vreest de Bomenstichting.

Clara Visser van de Haagse Bomenstichting constateerde de fout hoogstpersoonlijk. Volgens haar gaat het wel vaker mis als de gemeente Den Haag bomen gaat kappen en dus is ze poolshoogte gaan nemen. 'Ik ben langs de Scheveningseweg gaan lopen met de kaart en de nummering van de bomen in de hand', zegt ze tegen Omroep West. 'Deze bomen moesten blijven staat tot en met november, vanwege de vleermuizen.'

De kastanjes dienden als 'hop over' voor de dieren. Visser legt uit: 'Het is een soort geleiding over de weg heen, dankzij het bladerdek. Een vleermuis kan er zo veilig overheen vliegen zonder lichthinder. Een weg met felle verlichting door lampen van auto's en lantaarnpalen schrikt de vleermuizen af. Het zijn nachtdieren, die houden niet van licht.'

Tot november blijven staan

Volgens Visser was afgesproken dat de bomen tot november zouden blijven staan. 'Dan zijn de vleermuizen in rust, ze gaan dan in winterslaap.' Dat de bomen moesten blijven staan stond volgens haar ook in de vergunning. 'Ja, op de allerlaatste pagina, als een soort attentie. maar het had duidelijk in de voorschriften moeten staan', verzucht ze.

De gemeente Den Haag zegt dat er vijf zones zijn aangewezen waar de vleermuizen vliegen en in die lijnen staan 21 bomen die pas na 1 november mogen worden gekapt. 'Nu stonden drie bomen op de plek waar straks een perron moet komen en zodoende is er, in overleg met de stadsecoloog, gekozen voor zes andere bomen op de juiste lijn die tot 1 november blijven staan. Dit was dus vooraf overlegd en gepland. Dit had ook aangepast moeten worden in de vergunning, maar dat is per abuis niet gebeurd.' De gemeente benadrukt dat het belang van de vleermuis wel 'constant in ogenschouw wordt genomen.'

Nieuwe bomen aanplanten

Sowieso ziet het er voor de dieren - volgens de bomenstichting de enige vliegende zoogdieren die we hebben, en waar we dus zuinig op moeten zijn - somber uit. 'Er moeten nieuwe bomen terugkomen, van een groot formaat. Maar die zijn nooit zo groot als die ze nu weghalen. Dus de kans dat de vleermuizen daar last van krijgen is groot.'

'In het voorjaar zijn de beschutte plekken voor de vleermuizen weer hersteld met de linden die verplant worden', laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'Aan de vereisten voor deze beschermde dieren wordt voldaan.'

Zaak ligt gevoelig

Waarom zou iemand zich drukmaken om een paar vleermuizen en drie bomen? Visser: 'De gemeente is in overtreding. Die bomen zijn niet voor niets beschermd, niet alleen volgens de Nederlandse wet maar ook op Europees niveau. Ik vind gewoon dat de gemeente netjes moet handelen en geen fouten moet maken. Zeker niet bij de Scheveningseweg. Dat ligt heel gevoelig.'

De Haagse bomenstichting is er niet gerust op dat het bij het kappen van de rest van de bomen straks wel goed gaat. 'Dit was nog de makkelijke kant, hier stonden de bomen precies in een rijtje. Aan de overkant, waar de kap nog moet beginnen, staan de bomen schots en scheef door elkaar. Daar gaan ook meer bomen weg. Het is daar lastig tellen, dus daar gaat het geheid ook mis.'

Bomenkap is omstreden

De bomenkap rond de Scheveningseweg is omstreden. De rechter moest er zelfs aan te pas komen. Die stelde de gemeente deels in het ongelijk. Voor negen bijzondere bomen moet nog onderzocht worden of ze wel gekapt mogen worden. Het zagen van de 121 andere bomen is vorige week al begonnen.

In februari moest de politie nog een actie tegen de kap van de bomen beëindigen. Volgens de HTM is het verwijderen van de bomen dringend noodzakelijk, omdat anders de veiligheid van de tramreizigers in het geding komt. De tramrails op de Scheveningseweg zijn de afgelopen jaren namelijk gaan verzakken.