'Eeuwenoude oase van groen dreigt verloren te gaan door aanleg van Duinpolderweg'

DEN HAAG - 'In die polders is zoveel mooie natuur. Vogels, bijen, bloemen en kruiden', verzucht de ene inspreker. ' Het is echt een oase.' De volgende: 'Een uniek en waardevol landschap. Dat wordt onherstelbaar beschadigd.' Een derde: 'De Duinpolderweg gaat straks dwars door de laatste groene polder in dit deel van de Randstad lopen. Terwijl we daar juist zuinig op moeten zijn.'
Een mega-hoorzitting vandaag in het provinciehuis van Zuid-Holland. Daar komen deze vrijdag van half tien 's morgens tot half elf 's avonds tachtig insprekers hun mening geven over de nieuw aan te leggen Duinpolderweg. Die moet er volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland voor zorgen dat onder meer de Haarlemmermeer en de Bollenstreek beter bereikbaar worden. Maar de tegenstanders trekken dat in twijfel. Bovendien vrezen ze dat een uniek landschap wordt aangetast.
En dus komen ze overal vandaan: Lisse, Hillegom, Hoofdorp, Noordwijk, Noordwijkerhout, Beinsdorp, Zwaanshoek. Bewoners, milieuorganisaties, kwekers, transporteurs, dorpsraden, fietsersbonden, platformen en stichtingen en ondernemersorganisaties: allemaal geven ze hun mening over die nieuwe oost-westverbinding op de grens van Noord- en Zuid-Holland.

Eeuwenoude polders

Al jaren wordt er over de aanleg van die Duinpolderweg gesproken. Diverse mogelijkheden werden onderzocht. Hoewel de provinciebesturen aanvankelijk voor een zuidelijke route kozen, afgelopen zomer werd duidelijk dat nu de zogenaamde midden-variant de voorkeur heeft. Dat betekent in de praktijk dat de weg iets verder van Hillegom komt te lopen, maar daardoor wel meer door de eeuwenoude polders.
Hoewel daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de gemeente Hillegom, zorgt die wending weer voor veel onrust bij omwonenden van de nieuwe route. Anderen hebben toch al twijfels over het nut van die weg. Bijvoorbeeld omdat het maar de vraag is of dat autoverkeer wel zoveel toeneemt als nu voorspeld.

Veel meer mensen

Het zijn vooral een paar gemeenten, organisaties en vervoerders en ondernemers die voor zijn, blijkt tijdens de zitting. Zo vertelt een vertegenwoordiger van ondernemersorganisatie VNO/NCW 'tevreden te zijn', ondanks het nieuwe tracé. 'In deze omgeving komen straks veel meer mensen te wonen. De nieuwe oost-westverbinding is heel belangrijk. Het is essentieel dat die er komt. Dit is een toekomstbestendige, robuuste oplossing.'
Toch domineren tijdens de bijeenkomst vooral de tegenstanders. De Statenleden moeten de komende tijd een beslissing nemen. Hoewel zij het oordeel van de insprekers zwaar laten wegen, lijkt een aantal partijen al wel een oordeel te hebben. Zo is GroenLinks tegen de aanleg van de weg, vertelt Statenlid Berend Potjer. Hij noemt de Duinpolderweg een ‘oplossing voor een niet bestaand probleem’.

Beter bereikbaar

De VVD is juist voor. Statenlid Rense Weide stelt dat door de aanleg de regio betere bereikbaar wordt en ook de verkeersveiligheid wordt vergroot.
Op 19 september wordt in de Statenvergadering van Zuid-Holland een definitief besluit genomen. De tegenstanders kondigen aan dat zij jurididsche procedure gaan volgen als de beide provincies akkoord gaan met de aanlege van de weg. 'Dit is zo'n project waarvan we ons over twintig jaar afvragen waarom we er in hemelsnaam mee akkoord zijn gegaan', aldus een van hen.