Politieke zorgen over transformatie Haags bedrijventerrein de Binckhorst

DEN HAAG - Oppositiepartijen PvdA en de Haagse Stadspartij (HSP) in de gemeenteraad van Den Haag maken zich zorgen over de verandering van bedrijventerrein de Binckhorst in een plek waar naast gewerkt ook gewoond kan worden. Het college wil in de Binckhorst 4500 woningen bouwen. Maar volgens de HSP dreigen de ' rauwe randjes' van de Binckhorst door de grootschalige woningbouw te verdwijnen. De PvdA vindt dat de gemeente te weinig regels stelt waardoor projectontwikkelaars vrij spel dreigen te krijgen.
De transformatie van de Binckhorst is gedeeltelijk al gestart. Maar voor een groot deel van het gebied moet de gemeenteraad zich nog uitspreken. Morgen buigt de gemeenteraad zich in een commissievergadering over het omgevingsplan van de Binckhorst. Het omgevingsplan vervangt het gedetailleerde bestemmingsplan en gaat over de ontwikkeling van een totaal gebied. De raad stelt de kaders vast waarbinnen gebouwd mag worden.
Voor de Binckhorst heeft het college vier ambities neergelegd. Het gebied moet 'een entree van de stad worden' met een goede bereikbaarheid onder andere door de Rotterdamsebaan die over een paar jaar klaar is. Verder moet de Binckhorst ruimte blijven bieden aan bedrijven zodat de locatie 'een economische factor van betekenis is en blijft'. Het wordt een aantrekkelijk woongebied en de Binckhorst moet een proeftuin worden van duurzaamheid en vergroening.

'Te vrijblijvend'

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster vindt de geformuleerde ambities te vrijblijvend. 'De gemeente stelt geen concrete eisen aan bijvoorbeeld het type woning dat er moet komen, het openbaar vervoer dat aangelegd wordt en de voorzieningen in het gebied', zegt Balster. 'Er wordt veel te veel overgelaten aan de projectontwikkelaars zelf en zij willen vooral winst maken. Als je betaalbare woningen wilt en afspraken wil maken over de werkgelegenheid, dan moet je daar als gemeente op sturen. Nu dreigt de gemeente de regie te verliezen.'
De HSP maakt zich over andere zaken zorgen. Het gebied verliest zijn speciale karakter door de vele woningen die erbij komen. 'Daardoor wordt het een aangeharkt woon-werkgebied', zegt Peter Bos van de HSP. 'De ruige randjes van de Binckhorst verdwijnen. Dat moeten we niet willen.' Bos erkent dat er ook in Den Haag woningen nodig zijn. 'Maar de duizenden die nu gepland staan, zijn te veel. Het mag wel een tandje minder.'

Druk in de stad opvangen

Collegepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is juist voorstander van zoveel mogelijk woningen. 'Nu zie je dat bij bouwprojecten in de stad soms discussie is over een bouwlaag meer of minder', zegt Groep de Mos-raadslid William de Blok. 'In de Binckhorst is juist ruimte voor veel nieuwe woningen. Die moeten er komen om de druk in de stad op te vangen. Wij willen dat er zoveel mogelijk woningen gebouwd worden in de Binckhorst, zonder dat de leefbaarheid onder druk komt te staan.'