Bakkerij Maison Kelder dreigt te verdwijnen uit Den Haag

Maison Kelder presentatie
Maison Kelder presentatie
DEN HAAG - Banketbakkerij Maison Kelder dreigt uit Den Haag te moeten vertrekken als de toekomstplannen voor bedrijventerrein de Binckhorst doorgaan. Dat zei directeur Bob Kaptein van Maison Kelder woensdag tijdens een hoorzitting van de Haagse gemeenteraad. Kaptein: 'We willen graag op de Binckhorst blijven maar deze plannen zijn de doodsteek voor ons.' De bakkerij bestaat al meer dan 80 jaar en is vooral bekend vanwege de hazelnoottaart.
De Binckhorst moet de komende jaren veranderen van een bedrijventerrein in een woon- werkgebied. De gemeente wil zeker 4.500 woningen bouwen in het gebied. De plannen zijn opgenomen in een omgevingsplan waar de gemeenteraad nog mee moet instemmen. In het omgevingsplan staan de kaders waarbinnen gebouwd mag worden en komt in de plaats van het meer gedetailleerde bestemmingsplan.
Maar volgens directeur Kaptein is dit omgevingsplan slecht nieuws voor Maison Kelder. 'Voor ons geldt nu dat binnen een straal van honderd meter rondom ons bedrijf geen woningen mogen komen', zei hij. 'Dat wordt in het omgevingsplan losgelaten en dus mogen er woningen binnen die straal gebouwd worden. Maar wij weten dat nieuwe bewoners gaan klagen. Wij draaien zeven dagen per week en beginnen om vier uur in de nacht. Dat zorgt voor geluidsoverlast en er ontstaat stankoverlast.'  

'We willen niet weg'

Hij zei dat Maison Kelder juist naar de Binckhorst is gegaan, omdat het bedrijf daar de ruimte krijgt. Kaptein: 'Wij willen niet weg uit de Binckhorst. Het is voor ons een ideale locatie. Wij zijn een leerwerkbedrijf en we willen niet dat onze studenten helemaal naar bijvoorbeeld bedrijventerrein het Forepark moeten fietsen. Dus als mensen mij vragen of Maison Kelder overweegt Den Haag te verlaten als het omgevingsplan doorgaat, dan is mijn antwoord: ja.'
De bakkerij is niet het enige bedrijf dat zich zorgen maakt over de toekomst van de Binckhorst. Veel bestaande bedrijven vrezen dat hun ruimte ingeperkt wordt door de komst van woningen. 'Ruimte is het sleutelbegrip voor veel bedrijven', zei Coen Verhaegh van bedrijvenvereniging BLF tijdens de hoorzitting. 'Onze vrees is dat andere functies in het gebied de overhand krijgen. Om bestaande bedrijven te behouden, moet er meer afstand komen in de plannen.'

Bedrijvenreservaat

Verhaegh pleitte voor een 'bedrijvenreservaat' in de Binckhorst. 'In deze zone mogen alleen bedrijven komen en wordt de bestemming bedrijventerrein', zei hij. 'Waar dit reservaat moet komen, laat ik aan de gemeenteraad over maar sommige plekken zijn uiteraard meer geschikt dan anderen.'
De politieke discussie over het omgevingsplan is op verzoek van D66 uitgesteld. Eerst komt er een werkgroep met daarin raadsleden, ambtenaren en verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD). In die werkgroep wordt gesproken over het nieuwe instrument 'het omgevingsplan' en hoe dat in de Binckhorst toegepast kan worden. Project de Binckhorst geldt als een landelijke proef, waarin geëxperimenteerd wordt met het omgevingsplan.

Uitstel politieke discussie

'Wij hebben om uitstel van de behandeling van het omgevingsplan gevraagd, omdat we met deze proef iets groots gaan doen in Den Haag', zegt D66-raadslid Daniël Scheper. 'Over een paar jaar wordt de omgevingswet ingevoerd en dat heeft waarschijnlijk een nog grotere impact dan de decentralisatie van de zorg. Het gaat om een andere manier van bouwen en inrichten van de stad waarbij de raad vooral kaders vaststelt. Wij willen als raad precies weten hoe we dat moeten doen en wat de rol van de raad en de stad is. Dat gaan we in de werkgroep bespreken.'