Akkoord over politie-cao; acties van de baan

DEN HAAG - Op de valreep is er een principeakkoord bereikt over de nieuwe politie-cao. De politievakbonden zijn er na maanden onderhandelen uit met het ministerie van Justitie en de korpschef. De acties, ook de grote die voor dit weekend was aangekondigd, zijn van de baan. Volgens een woordvoerder wordt het onderhandelingsresultaat de komende tijd voorgelegd aan de vakbondsleden in het land. Als zij instemmen met het resultaat, dan is er een nieuwe cao.

Vrijdagochtend meldde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp dat er nog twee punten waren die moesten worden opgelost in het cao-conflict. Het ging om de mogelijkheid voor oudere collega's om eerder uit te treden en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing.

De afgelopen dagen is er intensief overleg geweest tussen de partijen. De politie had in het cao-conflict gedreigd met een grote actie tot en met zondag, waarbij alleen bij echte nood nog zou worden uitgerukt. Het ministerie vond dit protest 'onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid' opleveren en probeerde het via de rechter te verbieden. Dat geding zou vrijdagmiddag dienen.

Acht procent meer loon

De politie krijgt er de komende drie jaar tijd ruim 8 procent salaris bij en daarbij twee keer een uitkering van 400 euro, in 2018 en 2019. Ook wordt de werkdruk van agenten aangepakt, onder meer door meer mensen aan te nemen. Het herstelplan dat de politiebonden hebben opgesteld, is daarbij het uitgangspunt, melden de bonden.

De flexibilisering die de korpsleiding wilde doorvoeren, is van tafel. Dat betekent dat het mogelijk blijft dat mensen vier keer negen uur werken. Politiemensen krijgen ook meer zeggenschap en duidelijkheid over hun rooster.

'Herstelpunten gehonoreerd'

Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is het merendeel van de 33 punten in het herstelplan gehonoreerd. De wens was om 2000 extra rechercheurs erbij te krijgen, maar dat bleek volgens hem niet te realiseren. De bonden gaan binnenkort met de minister om tafel om te kijken of er vijfhonderd rechercheurs per jaar bij kunnen, vanaf 2019. 'We weten niet of dat gaat lukken', aldus de ACP-voorman.

NPB-voorzitter Jan Struijs benadrukte dat de acties zijn opgeschort. Het onderhandelingsresultaat moet eerst worden voorgelegd aan de achterban en als die geen groen licht geeft, dan kunnen er weer acties komen. De draaiboeken hiervoor blijven op tafel, zeiden de bonden in een toelichting.

Minister en korpschef tevreden

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Erik Akerboom zijn tevreden over het onderhandelingsresultaat. 'Het is een evenwichtig pakket geworden. De afgelopen maanden heb ik op verschillende momenten uitgebreid gesproken met actievoerende agenten. Ik heb groot respect voor hun passie en betrokkenheid, zowel bij hun vak, hun collegas als de organisatie. Hun kritische geluiden heb ik mij aangetrokken en met dit resultaat willen de korpschef en ik aan deze terechte punten tegemoetkomen', laat de minister weten.

Akerboom vindt ook dat er een goed resultaat ligt. ,,Goed voor de politiecollega's, omdat zij worden beloond voor hun inzet de afgelopen jaren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over capaciteit en inzetbaarheid, loopbaanpaden na de initiële politieopleiding, duurzame inzetbaarheid en voorzieningen voor oudere collegas. Het akkoord helpt ons als politie om in te spelen op snelle technologische en maatschappelijke veranderingen.'

LEES OOK: ADO Den Haag - PSV gaat definitief door

Deel dit artikel: