Provincie: Jagers krijgen training vanwege agressie door omstanders

REGIO - Faunabeheerders in Zuid-Holland krijgen van de provincie, tot verbazing van de Partij voor de Dieren, in oktober een training hoe om te gaan met agressie. Volgens de PvdD-fractievoorzitter Carla van Viegen hebben veel mensen juist te maken met agressie dóór deze faunabeheerders. En dat zou veel gevaarlijker zijn, omdat deze faunabeheerders gewapend zijn.

In een brief van 4 september kondigt D66-gedeputeerde Han Weber de training voor de faunabeheerders aan. Daarbij gaat het om een 'professionele training over het omgaan met agressie'. Want, zo stelt de gedeputeerde, 'de uitvoerders van het provinciale faunabeleid worden steeds vaker geconfronteerd met diverse vormen van agressie'.

De PvdD is duidelijk een andere mening toegedaan: 'Het zijn deze jagers, die in opdracht van de provincie dieren doden, die zich agressief opstellen'. Eerder stelde de partij daarom al vragen hierover. Maar toen kreeg de partij nul op het rekest: de agressie van de jagers zou geen zaak zijn voor de provincie en Gedeputeerde Staten verwees daarom door naar de politie.

Belastinggeld

Groot is daarom de verbazing bij de PvdD dat de provincie, door middel van een training, wel belastinggeld investeert vanwege agressie tegen de jagers. Ook omdat, zoals Weber zelf toegeeft in de brief, de provincie niet het bevoegde gezag is om hiertegen op te treden. Maar zo stelt de gedeputeerde: 'Wij willen wel graag de faunabeheerders hierin ondersteunen.'

Dat argument valt slecht bij de PvdD, want volgens Van Viegen is er sprake van willekeur: 'Waarom maakt de provincie onderscheidt tussen agressie gepleegd dóór jagers en mogelijke agressie tégen jagers?'

Bewapende faunabeheerders

De partij vindt juist dat de provincie maatregelen moet treffen tegen de bewapende faunabeheerders: 'Geweld en agressie door jagers is extra gevaarlijk, omdat zij gewapend zijn. Dat kan tot ernstige gevolgen leiden'. Van Viegen pleit er daarom juist voor dat de provincie het meldpunt jachtmisstanden meer onder de aandacht van de inwoners van Zuid-Holland brengt.

Daarnaast heeft de PvdD vragen gesteld over de ernst van het probleem: 'Hoe vaak en welke vormen van agressie hebben de afgelopen twee jaar plaatsgevonden tegen jagers, hoe dit is vastgelegd en geregistreerd en door wie wordt dat beoordeeld?' De provincie Zuid-Holland was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Deel dit artikel: