VVD-plan om criminaliteit in probleemwijken harder te straffen valt slecht in Den Haag

DEN HAAG - Het plan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in de Tweede Kamer om probleemwijken aan te pakken, is een aantal partijen in Den Haag in het verkeerde keelgat geschoten. Dijkhoff stelde woensdag tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer voor om criminaliteit in achterstandswijken dubbel zo hard te bestraffen. Dat gaat in tegen de gelijke behandeling van mensen, vindt de PvdA in Den Haag.
Volgens Dijkhoff is op het gebied van integratie te weinig bereikt in Nederland. Teveel mensen integreren niet goed, vindt hij. 'We kunnen niet tolereren dat er intolerantie is', zegt hij tijdens het debat. 'We kunnen niet accepteren dat er stukjes Nederland zijn waar andere waarden leidend zijn, dan onze eigen vrije waarden.'
Daarom staat Dijkhoff een harde aanpak voor. Ouders moeten hun kinderen verplicht naar de opvang brengen zodat ze Nederlands leren en er moeten lessen in democratie en Nederlandse tradities komen. Ook wil de VVD dat criminaliteit in probleemwijken dubbel zo zwaar gestraft worden. Het gaat om wijken waar meer dan vijftig procent van de bewoners een niet-westerse achtergrond heeft, de werkloosheid en criminaliteit hoog zijn en het opleidingsniveau laag is.

Grondwet

De PvdA in Den Haag is niet te spreken over het plan. 'In Nederland hebben we in de grondwet staan dat iedereen gelijk is', zegt PvdA-raadslid Mikal Tseggai. 'Het kan dan gewoon niet dat je iemand, op basis van zijn afkomst of op basis van de wijk waaruit hij komt, hogere straffen oplegt. Je lost daar de problemen in de wijk niet mee op, je maakt ze juist erger. Want als iemand langer in de gevangenis zit, dan kan hij niet aan zichzelf en zijn toekomst werken.'
De Islam Democraten in Den Haag schrijven in een open brief aan Dijkhoff 'versteld te staan' van het plan. 'De discussie rondom werkloosheid, criminaliteit en laaggeletterdheid dient niet geleid te worden door etniciteit', schrijft de partij. 'Sociaalmaatschappelijke problematiek gaat ons allen aan ongeacht afkomst, religie, geaardheid of postcode. Wij pleiten dan ook voor acceptatie en inclusie en niet voor stigmatisering en uitsluiting.'

Burger van goede wil

Ook in de Tweede Kamer is de kritiek op Dijkhoff niet van de lucht. De VVD-fractievoorzitter snapt de weerstand niet. 'Het voorstel is bedoeld om de mensen in de wijk te beschermen', zegt hij. 'Zo'n wijk heeft al meer last van criminaliteit dan andere wijken en dan heb je als burger van goede wil het al moeilijker. Het gaat erom dat wij de criminaliteit terug willen brengen en dan moet je die mensen laten zien dat wij ze komen beschermen.'
De PvdA in Den Haag heeft een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd. De partij wil dat het Haagse college er bij het ministerie op aandringt, dat het plan niet doorgaat.