Hier kan jij straks sneller met de fiets naar het werk en terug

REGIO - Snelle fietspaden, fietssnelwegen of super fietspaden. Verschillende termen voor initiatieven van de overheid om woon- werkverkeer per fiets aan te moedigen. De forens krijgt er de komende jaren in onze regio 100 kilometer aan fietspad bij. Hier lees je waar.

Wie per tweewieler zonder oponthoud zijn werk kan bereiken, laat vaker de auto staan is het idee. Om vooral in de spits mensen een alternatief te bieden voor de auto of het openbaar vervoer, worden in onze regio bestaande fietspaden aangepast.

Vooral knooppunten met autowegen gaan op de schop om de fietser ruim baan te geven. Denk dan aan viaducten of speciale fietsbruggen. Alle provincies maken maandag hun plannen bekend. Tot 2023 zullen in onze regio hier de snelle fietspaden worden aangelegd.

Oranje: Uitbreiding fietspaden tot 2023
Blauw: plannen na 2023
Bron: Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Bekijk hier de grote kaart (op mobiel/site). Het verhaal gaat verder onder de kaart.

Bron: Metropoolregio Rotterdam Den Haag

1 miljoen euro per kilometer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag had tot vrijdag om de plannen voor toekomstige trajecten bij het ministerie van Infrastructuur in te dienen. Onlangs werd bekend dat er eenmalig 26 miljoen euro valt te verdelen onder de twaalf provincies. Een veel te laag bedrag om alle plannen te realiseren, meldde de Metropoolregio afgelopen donderdag.

De Fietsersbond sluit zich daarbij aan. 'Als je bedenkt dat elke kilometer die wordt aangepast 1 miljoen euro kost, dan weet je dat deze bijdrage van het Rijk erg weinig is', zegt Wim Bot van de Fietsersbond. 'Wij zouden graag zien dat elk jaar minimaal dat bedrag wordt vrijgemaakt voor het verbeteren van de kruisingen met autowegen. Alleen dan pak je het structureel aan.'

Ook lokale overheden zouden wat de Fietserbond betreft meer geld kunnen vrijmaken. 'Er gaat veel geld van provincies en gemeenten naar het openbaar vervoer. Dat mag best wat minder', zegt Bot. 'Een kwart van alle ritten wordt met de tweewieler gemaakt, dan realiseer je je pas het belang van goede en snellere infrastructuur voor de fiets.'

Waar nog meer snelle fietspaden?

Het belang van die infrastructuur ziet ook de Metropoolregio. Daarom zijn er na 2023 plannen om meer plekken met de fiets beter bereikbaar te maken. In totaal zal 150 kilometer aan fietspad aangepast worden.

De landelijke overheid wil via dit soort ingrepen in totaal 200.000 automobilisten op de fiets krijgen. Een mooie ambitie, maar de vraag is of fietssnelwegen de oplossing zijn. Recent onderzoek in de provincie Gelderland en Denemarken heeft in ieder geval aangetoond dat het aantal fietsers na het verbeteren van een pad met meer dan 40 procent kan toenemen.

Automobilist stapt niet massaal over

Maar, van het aantal personen dat gebruik maakt van de aangepaste fietspaden, heeft slechts 7 procent de auto ingeruild voor een fiets. Dat komt in Gelderland neer op in totaal 50 automobilisten. 'Veel automobilisten kennen de snelle fietspaden nog niet', reageert Bot van de Fietsersbond. 'Maar geef het de tijd, dan komen de gebruikers vanzelf. De opmars van de elektrische fiets zal in het gebruik een grote rol spelen', voorspelt hij.

Ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is overtuigd van het succes van de fietssnelweg. Na het aanleggen van één van de eerste stroken tussen Den Haag en Leiden, de Velostrada, is daar in vijf jaar tijd het aantal gebruikers per etmaal van 2000 gestegen naar 3000. 'Hoewel het lastig is om precies aan te tonen dat automobilisten de wagen laten staan, is de groei in het geval van de Velostrada wel zó spectaculair, dat wij het hoe dan ook een succes vinden', aldus een woordvoerder.

Meer over dit onderwerp:
FIETSPADEN FILEMIJDEN BEREIKBAARHEID REGIO
Deel dit artikel: