Unieke archeologische vondst in Katwijk: Dit geeft beeld van de bewoningsgeschiedenis'

KATWIJK - Bij archeologische opgravingen langs de Ir. G. Tjalmaweg - de N206 - bij de gemeente Katwijk is een deels intacte weg van zo’n 125 meter uit de Romeinse tijd gevonden. De bijbehorende Romeinse nederzetting bevat een grachtensysteem en een grafveld.

Volgens de provincie zijn dit 'waardevolle vondsten die een completer beeld geven van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en de Romeinse Limes'. Een absolute topvondst is een stuk Romeins bouwmateriaal, waarop nog pleisterwerk en een schildering te zien zijn. 'Dit wordt niet vaak gevonden.'

De vondst - die ontdekt zou zijn bij het dorp Valkenburg dat onder de gemeente Katwijk valt - kwam aan het licht tijdens archeologisch onderzoek in voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Zaterdag 13 oktober, tijdens de Nationale Archeologiedagen, kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken. De belangrijkste vondsten worden begin 2019 in het informatiecentrum van de RijnlandRoute tentoongesteld.

Grote verrassing

De gaafheid van de Romeinse weg is volgens de provincie een grote verrassing. Ook de lengte van de aangetroffen weg is bijzonder. De bermgreppels en de verticale houten palen - die dienden om de weg niet te laten verzakken - zijn na bijna 2000 jaar nog aanwezig. Sommige van de eikenhouten palen zijn manshoog. Deze Romeinse weg dateert vermoedelijk uit het jaar 125 na Christus. In de grachten naast de Romeinse weg zijn grote hoeveelheden aardewerk, fragmenten van leren schoeisel, munten, houten voorwerpen, dakpannen en een visfuik gevonden.

De opgravingen zijn onderdeel van de Romeinse Limes - de oude noordgrens van het Romeinse Rijk - die vanwege de grote archeologische betekenis is voorgedragen om benoemd te worden tot UNESCO-Werelderfgoed. In 2021 besluit het Werelderfgoedcomité of het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst.

RijnlandRoute

Het archeologisch onderzoek langs de N206 duurt nog enkele weken. In 2019 worden alle resultaten van het onderzoek gepubliceerd. Het archeologisch onderzoek heeft geen gevolgen voor de planning van de werkzaamheden aan de Ir. G. Tjalmaweg. Die werkzaamheden starten volgens planning in de tweede helft van 2019.

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk - via de A44 - naar de A4 bij Leiden. De weg moet de huidige knelpunten in deze regio oplossen en bijdragen aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rond Leiden en Katwijk.


LEES OOK: Romeins verleden in Katwijk meer zichtbaar: 'Geschiedenis beleven'

Meer over dit onderwerp:
ARCHEOLOGIE KATWIJK
Deel dit artikel: