Haagse ambtenaar op non-actief na onderzoek subsidies

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft een ambtenaar op non-actief gesteld na een intern onderzoek naar financiële belangenverstrengeling. Het gaat om de directeur van de Stichting Vobis, die tegelijkertijd ook als ambtenaar bij de gemeente werkte. De stichting kreeg sinds 2016 zo'n 444.000 euro subsidie van de gemeente. Uit het onderzoek bleek dat er onregelmatigheden waren in die geldstromen naar de stichting. Dat melden betrouwbare bronnen aan Omroep West en de NOS. De directeur zelf laat in een reactie weten 'met vervroegd pensioen' te zijn gegaan.
Direct na het aantreden in juni van dit jaar gaf het nieuwe college van burgemeester en wethouders de opdracht voor een intern onderzoek naar de geldstromen van de gemeente naar de stichting. Daarbij zijn onregelmatigheden aangetroffen, melden meerdere bronnen in het Haags stadhuis.
Naar aanleiding daarvan is besloten om de man op non-actief te stellen. Hij was ‘medior medewerker administratie’ bij de gemeente. Inmiddels staat ook op zijn eigen Linkedin-profiel dat hij ‘Independent Government Administration Professional’ is.

Geen commentaar

De gemeente Den Haag wil officieel geen commentaar geven op de kwestie omdat er nog schriftelijke vragen over de kwestie moeten worden beantwoord. Maar goede bronnen melden dat de ambtenaar op non-actief is gesteld en hij er ook niet meer op hoeft te rekenen dat hij weer bij de gemeente aan het werk gaat.
De stichting Hindustani, die later werd omgedoopt in Vobis, werd in 2002 opgericht met als doel 'het bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners'. In de praktijk worden onder meer projecten georganiseerd op het gebied van seksuele gelijkheid, eergerelateerd geweld, emancipatie van mannen en vrouwenmishandeling. Daarbij richt de organisatie zich vooral op Hindoestanen. De stichting kreeg daarvoor geld van een groot aantal fondsen en subsidie van de gemeente Den Haag.

Grote subsidiebedragen

In het openbaar subsidieregister van de gemeente komen de organisaties sinds 2012 met grote regelmaat voor. Alleen al de afgelopen twee jaar kregen ze rond de 170.000 euro aan subsidies voor een groot aantal activiteiten, zoals 'het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de Hindoestaanse gemeenschap, sociale acceptatie van LHBT’ers, mannenemancipatie, het taboe rondom homoseksualiteit in migrantengemeenschappen te doorbreken', het 'stimuleren van het thuisgevoel van nieuwe Hagenaars'. Daarbij gaat het steeds om bedragen van tussen de 400 en 50.000 euro.
De stichting kreeg verschillende eerbewijzen voor de activiteiten. In 2009 kreeg Vobis, uit handen van toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh, de derde Haagse Burgerschapsprijs voor het project 'Samen Stad zijn'. Zes jaar later won de stichting de John Blankensteinprijs. Een onderscheiding van de gemeente Den Haag voor homo-emancipatie.

Grensoverschrijdend gedrag

De directeur werd begin dit jaar in een artikel in De Telegraaf beschuldigd van pedoseksuele handelingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurde vlak voor de uitreiking van de prestigieuze Joke Smit Staatsprijs, waarvoor Hindustani/Vobis was genomineerd.
Ook liep vier jaar geleden een rechtszaak tegen de directeur. Hij zou een meisje in haar huis hebben verkracht. Hoewel het Openbaar Ministerie voldoende aanleiding zag voor vervolging, werd de man wegens gebrek aan overtuigend bewijs vrijgesproken.

Niet waar

De stichting heeft zich altijd fel tegen deze beschuldigingen verweerd. 'Het bestuur van de Stichting Vobis en haar directeur kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat de beschuldigingen en de lichtvaardige wijze waarop deze zijn gepubliceerd zijn ingegeven door onzuivere motieven, die niets te maken hebben met waarheidsvinding', aldus een officiële verklaring in reactie op het artikel in De Telegraaf. En: 'Zolang beweringen en beschuldigingen allemaal maar blijven hangen in het speculeren en van horen en zeggen zal Stichting Hindustani pal achter haar directeur staan.'
In het jaarverslag van de stichting staat echter dat later wel maatregelen werden getroffen. Een bureau werd ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren. De stichting: 'Wij nemen de beschuldigingen serieus en hebben hier actie op ondernomen.'

Vervroegd pensioen

Bestuurslid en penningmeester van Stichting Vobis, Andjenie Narain, verwijst voor commentaar woensdag naar de directeur: 'Wij mogen daar in verband met een lopend onderzoek niks over zeggen.'
De directeur laat via woordvoerder Mitra Rambaran van de stichting weten dat de financiele jaarverslagen over 2016 en 2017 door een accountant zijn goedgekeurd. Verder zou de man volgens haar als ambtenaar met vervroegd pensioen zijn gegaan omdat de beschuldigingen van  seksueel grensoverschrijdend gedrag hem zwaar hebben aangegrepen. Zij noemt het 'heel bijzonder' dat bronnen in het stadhuis melden dat hij op non-actief is gesteld.