Groene Hart strijdt met vereende krachten tegen bodemdaling

REGIO - De provincie Zuid-Holland klopt bij het kabinet aan om de bodemdaling in het Groene Hart tegen te gaan. Samen met onder andere de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden heeft de provincie een aanvraag ingediend bij het rijk om bij te dragen aan de strijd tegen bodemdaling in deze regio.

Ook de provincie Utrecht en de hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard hebben hun handtekening onder de aanvraag gezet. De acht partijen hebben gezamenlijk 13 miljoen euro aangevraagd. De regionale partners dragen zelf 39 miljoen euro bij. Het gaat in totaal om 42 projecten die bij elkaar 52 miljoen euro kosten.

In het Groene Hart is bodemdaling door de inklinking van veengrond een groot probleem. Net als in andere veengebieden in Nederland daalt de bodem met millimeters tot enkele centimeters per jaar.

Grootste deel van Zuid-Holland gevoelig voor bodemdaling

Ongeveer 75 procent van het oppervlak van de provincie Zuid-Holland bestaat uit bodem die gevoelig is voor bodemdaling. Op bepaalde plekken, onder meer in de Krimpenerwaard en rond Boskoop, kan de bodemdaling tot 2 cm per jaar zijn. Dat kan komen door belasting van de slappe bodem en door veenafbraak als gevolg van de grondwaterstand. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat tot 2050 de maatschappelijke kosten van bodemdaling in slappe bodems 22 miljard euro bedragen voor heel Nederland.

De bodem in gebieden met veen en of slappe bodem daalt, zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Dit heeft steeds grotere gevolgen voor de kosten van aanleg en onderhoud van infrastructuur en de fundering van woningen, voor de huidige agrarische bedrijven en ook overige bedrijven.

Deals

Het kabinet heeft nu 200 miljoen euro beschikbaar voor zogeheten ‘regiodeals’ in heel Nederland. Voorwaarde is wel dat minimaal de andere helft van het aangevraagde bedrag wordt gefinancierd door de aanvragers. Begin dit jaar brachten de verantwoordelijk minister en staatssecretaris een bezoek aan het Groene Hart om met eigen ogen te zien hoe ernstig de problematiek is.

Provinciebestuurder Rik Janssen (SP) wil de strijd tegen bodemdaling samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen aangaan. ‘We zoeken naar oplossingen, maar die kunnen niet alleen van de overheid komen. Die zullen we met elkaar tot stand moeten brengen’, zegt de gedeputeerde.

Legpuzzel

Volgens Janssen is er niet een eenduidige aanpak tegen bodemdaling. ‘Soms gaat de bodemdaling langzaam. Dan moeten we kijken of we de bodemdaling nog langzamer kunnen laten gaan of dat we het zelfs kunnen stoppen. Maar je moet wel goed kijken wat het kost en wat het opbrengt. Je moet niet alles wat technisch mogelijk is, ten koste van alles, uitvoeren, want dan zijn het de baten niet waard. Dat zijn lastige beslissingen.’

Sommige mensen zitten op plekken waar de bodem harder zakt dan elders. De provincie wil in deze gevallen op zoek naar een betere plek. Janssen: ‘Dan moet je met elkaar kijken of zij kunnen investeren en of wij hen daarbij kunnen helpen. Soms heeft de provincie nog gronden beschikbaar waar zij naartoe kunnen. Dan hebben zij wel weer een toekomst.’ Het is passen en meten, betoogt Janssen. ‘Ik vergelijk het met een legpuzzel: één vakje is open en dan kan je net zo lang schuiven voordat je weer een plaatje hebt. Dat is hier ook het geval. Je hebt zoveel verschillende mogelijkheden en problemen bij elkaar. Voordat je die puzzel af hebt, ben je wel even aan het schuiven.’

Oordeel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet over de aanvraag voor het Groene Hart beslissen.

Meer over dit onderwerp:
GROENE HART BODEMDALING PROVINCIE
Deel dit artikel: