Geen grootschalige opvang meer voor statushouders in Den Haag

Woningen voor statushouders in Ypenburg
Woningen voor statushouders in Ypenburg © Mark Kool
DEN HAAG - Er komt geen grootschalige opvang meer voor statushouders aan de Narcislaan, Boekweitkamp, Koperwerf en het Oosteinde in Den Haag. Het stadsbestuur heeft deze plekken geschrapt omdat in het coalitieakkoord was afgesproken dat er niet langer specifieke plekken voor vluchtelingen met een verblijfsstatus worden ontwikkeld. Ook speelt mee dat er steeds minder statushouders aan de stad worden toegewezen.
Dat wordt duidelijk uit een brief van wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos) aan de gemeenteraad. 'In plaats daarvan komen op de gereserveerde plekken nu sociale woningen of flexwoningen', aldus de wethouder. Die laatste huizen zijn bestemd voor onder meer ouderen, mensen die met spoed een huis nodig hebben of studenten.
Wethouder Guernaoui wijst er ook op dat grootschalige opvang van vluchtelingen 'geen optimale startpositie voor de integratie van statushouders' biedt.

Bestaande woningen

De wethouder stelt dat dit jaar de 726 statushouders die Den Haag van het Rijk moet opvangen, kunnen worden ondergebracht in bestaande woningen van corporaties of in een van de vrijkomende wooneenheden op de plekken die al voor statushouders waren gereserveerd.
Den Haag verwacht in de eerste helft van 2019 tussen de 180 en 270 mensen te moeten huisvesten. Die kunnen naar verwachting gewoon in woningen van corporaties worden ondergebracht.