Tekort op begroting Zoetermeer door duurdere jeugdhulp

Jeugdhulp kost steeds meer
Jeugdhulp kost steeds meer © Omroep West
ZOETERMEER - De begroting voor 2019 van Zoetermeer heeft een tekort van 8,5 miljoen euro. Dat komt omdat de jeugdhulp onverwacht meer kost dan begroot, meldt de gemeente Zoetermeer. Het tekort is circa 2 procent van de begroting.
De hogere kosten voor jeugdhulp komen onder meer omdat er meer kinderen hulp nodig hebben, door hogere tarieven en een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten. Die overschrijding was aan het einde van de zomer al aangekondigd. Ook zijn de personeelskosten van de gemeente hoger dan verwacht.
Het college komt uiterlijk 18 okober met voorstellen om het begrotingstekort zo veel mogelijk te beperken. In de tussentijd zal de gemeente de reserves aanspreken om de problemen op te lossen.

Inwoners gaan merken dat er een tekort is

Volgens verantwoordelijk wethouder Marc Rossier is er de komende tijd structureel minder geld beschikbaar. 'En ja, daar gaan inwoners iets van merken, dat kan niet anders. Want de gemeente Zoetermeer moet financieel gezond blijven', aldus de wethouder. Het begrotingsdebat in de Zoetermeerse gemeenteraad is op 5 en 11 november.