Instellingen

Den Haag stopt samenwerking met As-Soennah moskee tijdens jaarwisseling

As-Soennah moskee
As-Soennah moskee © ANP
DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur stopt de omstreden samenwerking met de As-Soennah moskee tijdens de jaarwisseling. Vrijwilligers van de moskee liepen jarenlang rond met oud-en-nieuw om de rust in de Schilderswijk te bewaren. Ook andere organisaties zullen geen vrijwilligers meer leveren'. Den Haag richt zich voortaan op het werven van individuele vrijwilligers omdat zij beter gemotiveerd zouden zijn.
De samenwerking tussen de As-Soennah moskee en de gemeente Den Haag zorgde de afgelopen jaren voor kritiek. Partijen als de PVV, VVD, ChristenUnie/SGP en het CDA verzetten zich ertegen omdat de moskee 'de zuivere islam' nastreeft. De PVV sprak van 'salafistische ordetroepen'. De voormalige burgemeester Jozias van Aartsen verdedigde de samenwerking omdat hij vond dat de vrijwilligers goed werk verrichte. 'Ze doen gewoon hun burgerplicht', stelde hij.
Burgemeester Krikke stopt nu met het werven van vrijwilligers via de As-Soennah moskee. Niet omdat de moskee omstreden is, maar omdat werven via organisaties te weinig oplevert, schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.
Contact leggen met vrijwilligers
'Op initiatief van de politie en stadsdelen wordt er in de maanden voor de jaarwisseling contact gelegd met de vrijwilligers', schrijft ze. 'In sommige wijken loopt dat via organisaties, in andere wijken benadert en enthousiasmeert de politie of de stadsdeelorganisatie individuele bewoners om mee te doen. Die laatste manier van werving blijkt meer op te leveren dan de meer traditionele' werving via organisaties. Het uitgangspunt is daarom dat in de hele stad bewoners op individuele basis deelnemen.'
De band tussen de As-Soennah moskee en de gemeente Den Haag wordt steeds losser. Een paar maanden geleden stopten alle gemeentelijke subsidies aan de moskee. Aanleiding waren berichten over omstreden financiële steun die de As-Soennah moskee vanuit Koeweit zou krijgen.
Woensdag praat de Haagse gemeenteraad over de komende jaarwisseling en de aanpak die burgemeester Krikke heeft.