Advies: geen ombudsman voor overlast Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport.
Rotterdam The Hague Airport. © Omroep West
REGIO - Het heeft geen zin om nu een speciale ombudsman aan te stellen voor klachten over Rotterdam The Hague Airport. Dat adviseerde kwartiermaker Ewald van Vliet woensdag aan de Provinciale Statenleden van Zuid-Holland. Een zogeheten omgevingsombudsman zou klachten van bewoners moeten behandelen, was juist eerder het advies in een ander onderzoek.
Rotterdam The Hague Airport wil dat er een nieuw luchthavenbesluit komt. Met zo'n besluit kan de luchthaven verder ontwikkelen, maar dat betekent meer geluidshinder voor bewoners in omliggende plaatsen. Van Vliet, voormalig burgemeester van Lansingerland en wethouder in Westland, deed de afgelopen tijd onderzoek naar de vraag of een ombudsman een oplossing kan bieden om recht te doen aan de verschillende belangen.
Volgens Van Vliet heeft het op dit moment geen nut om een omgevingsbudsman aan te stellen, omdat er onvoldoende draagvlak is. Tijdens zijn onderzoek vroeg hij aan bewonersorganisaties en andere instanties of hier behoefte aan was.

'Soort praatpaal'

Richard Abbenhuis van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) zet zich al jaren in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving rondom de luchthaven. Ook hij ziet geen heil in een ombudsman. 'Het is heel simpel: je hebt een overlastgevende partij en je hebt een overlast ontvangende partij. Het zou een soort praatpaal worden waar we tegenaan kunnen praten.' Abbenhuis ziet liever dat het budget voor de ombudsman wordt besteed aan meetinstrumenten die gegevens verzamelen over de luchtkwaliteit en geluidshinder.
Ook de politiek lijkt geen voorstander van een speciale ombudsman voor Rotterdam The Hague Airport. 'Klagers verwachten meer dan wat hen nu geboden wordt. Ze verwachten niet een beter antwoord op hun vragen, maar een oplossing', zegt Lies van Aelst van de SP. Volgens Willem Bakx van 50PLUS staat de politiek voor de keuze: 'Economisch perspectief óf de gezondheid en leefbaarheid van mensen. De overheid móét een keuze maken. We kunnen niet de kool en de geit sparen. Een ombudsman lost dat probleem niet op.'

PVV: 'Ook alle stofzuigers in de ban?'

PVV-Statenlid Bart Privé vroeg zich af: 'Is die geluidshinder wel zo dramatisch als door de milieufanaten wordt beweerd?' Privé legt uit: 'De op de luchthaven actieve luchtvaartmaatschappijen maken voor het allergrootste deel gebruik van geluidsarme en energiezuinige 'next generation'-vliegtuigen, die ervoor zorgen dat de geluidsbelasting voor omwonenden tot een minimum beperkt blijft. Deze vliegtuigen produceren tijdens het opstijgen, tot drie kilometer afstand, een geluid van zeventig decibel. Dat geluidsniveau is gelijk aan een moderne stofzuiger. Gaan we nu ook alle stofzuigers in de ban doen?' Het kwam de PVV'er op kritiek te staan van zijn collega's; SP-Statenlid Van Aelst noemde zijn opmerkingen 'zeer, zeer respectloos'.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet het luchthavenbesluit nemen. De provincie geeft - samen met andere partijen - adviezen aan het ministerie. De provincie Zuid-Holland stelt wel de geluidscontouren en geluidsruimten vast. Daarmee wordt bepaald tot hoe ver het geluid van bepaalde niveaus te horen mag zijn. De provincie kan daarmee dus eventuele uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport wel degelijk bepalen.