Haagse bloemenman voelt zich onder druk gezet door de gemeente

DEN HAAG - Bloemenkiosk De Bloemendoos op het Willem Royaardsplein in Den Haag kan na de verbouwing van winkelcentrum Duinzigt gewoon terugkeren. Deze garantie geeft het Haagse stadsbestuur. Maar op de achtergrond lijkt er op het stadhuis een ander spel gespeeld te worden. Uit interne gespreksverslagen blijkt dat gemeenteambtenaren voorbereidingen treffen om de standplaatsvergunning van De Bloemendoos op te zeggen. 'Ik voel mij onder druk gezet ,' zegt eigenaar Ron van den Hoogenband geëmotioneerd.

Winkelcentrum Duinzigt krijgt een metamorfose. Het winkelcentrum is verouderd. Daarom komen er nieuwe winkels, appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Ook wordt een deel van het huidige winkelcentrum gerenoveerd en uitgebreid. De verbouwing is een particulier initiatief van projectontwikkelaar WP Retail Invest (WPRI).

Het Haagse college van burgemeester en wethouders ondersteunt het bouwproject omdat het stadsbestuur vindt dat Duinzigt nodig opgeknapt moet worden. Wel wil zowel de gemeenteraad als het college dat de drie kiosken - waaronder De Bloemendoos - op het plein terug kunnen keren na de verbouwing. Dat is eind 2017 vastgelegd in een aangenomen motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De kiosken kunnen een ruimte in de nieuwbouw huren, maar als ze het met de ontwikkelaar niet eens kunnen worden over de prijs, dan worden er zelfs plekken gereserveerd, schrijft het college aan de gemeenteraad.  

Plekken gereserveerd

'De projectontwikkelaar kan niet garanderen dat hij met de ondernemers tot overeenstemming komt over het huren van een ruimte in het vastgoed', staat in de raadsbrief van 27 december 2017. 'In het huidige schetsontwerp van het plein worden drie plekken gereserveerd voor kiosken of standplaatsen voor de huidige (ambulante) ondernemers. Dit voor het geval dat de gesprekken tussen projectontwikkelaar en de huidige drie (ambulante) ondernemers niet tot overeenstemming leiden.'

Maar uit interne gespreksverslagen, in bezit van Omroep West, valt op te maken dat gemeenteambtenaren een andere koers varen. Zij treffen voorbereidingen om de standplaatsvergunning op te zeggen. Het is een verslag van een overleg tussen eigenaar Ron van den Hoogenband van De Bloemendoos en drie ambtenaren van de gemeente Den Haag dat op 26 september plaatsvond.

Vergunning opzeggen

Volgens de drie ambtenaren is de standplaats voor De Bloemendoos, tot de start van de bouw van de tweede fase in 2022 gegarandeerd. Daarna is de positie van De Bloemendoos onzeker. Alhoewel de kans aanwezig is dat de kiosk op de huidige plek mag blijven staan, laten de ambtenaren aan Van den Hoogenband weten, dat de gemeente desondanks de procedure gaat starten voor het opzeggen van de standplaatsvergunning.

'Aanvullend wordt door (naam ambtenaar) gemeld dat de procedures voor het opzeggen van de vergunning een aantal jaar in beslag kan nemen en dat de heer Van den Hoogenband de eerste correspondentie daarover kan verwachten', staat in het verslag. Bovendien lijkt het de ambtenaren verstandig dat Van den Hoogenband juridische bijstand inschakelt. 'De gemeente adviseert de heer Van den Hoogenband om een deskundige op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoeding/taxateur in te schakelen om de waarde van de kiosk en het bijkomende nadeel te bepalen, uitgaande van een standplaatsvergunning.'

Inloopavonden

Van den Hoogenband voelt nattigheid en vraagt of de gemeente van plan is om zijn vergunning in te trekken. 'Hierop werd geantwoord dat dit nog steeds een mogelijkheid is', staat in het verslag. 'Ook vraagt de heer Van den Hoogenband waarom er dan inloopavonden worden georganiseerd met drie schetsen van de openbare ruimte waarop De Bloemendoos is ingetekend op de plek waar hij nu staat. Hierop antwoordt (naam ambtenaar) dat hij niet te veel waarde moest hechten aan de tekeningen, dit zijn immers schetsen en zijn bedoeld om aan te geven hoe gedacht wordt om het plangebied en de openbare ruimte in te richten en niet bedoeld om exact aan te geven waar de kiosken komen te staan.'

Bovendien, benadrukken de ambtenaren, heeft de gemeente de opdracht om zich in te spannen dat de huidige kioskhouders terug kunnen komen in het winkelcentrum. 'De gemeente heeft dus geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting. Dit is ook de reden dat wij vanuit de gemeente betrokken zijn. In principe is het de taak van de ontwikkelaar om de thans aanwezige ambulante handel eerst tijdelijk te plaatsen en  zodra de bouwfasen dit toelaten definitief in het plangebied te huisvesten.'

Onder druk gezet

Van den Hoogenband voelt zich in het gesprek dat hij met de gemeenteambtenaren had, onder druk gezet, zo zegt hij in reactie op het gespreksverslag. Van den Hoogenband: 'Het lijkt erop dat de gemeente wil dat ik inga op het aanbod van de projectontwikkelaar, anders zeggen ze mijn standplaatsvergunning op', zegt hij. 'Maar het aanbod van WPRI is voor mij niet haalbaar. Ik moet zes keer zoveel huur betalen als wat ik nu doe. Dat is te veel. Dat betekent na tientallen jaren het einde van De Bloemendoos.'

Van den Hoogenband maakt zich zorgen over de opmerking van de ambtenaren over het opzeggen van de standplaatsvergunning. 'Waarom begint de gemeente met deze procedure? Ik heb toch de garantie gekregen dat ik terug mag komen, als ik er met de projectontwikkelaar niet uitkom? Dan hoef je de vergunning ook niet op te zeggen, zou je denken. Het lijkt erop alsof de gemeente zijn oren teveel laat hangen naar de projectontwikkelaar.'

Officiële reactie

In een officiële reactie weerspreekt de gemeente dit. Een woordvoerder herhaalt het formele standpunt van het stadhuis. 'Er is geen sprake van dat de kiosk moet verdwijnen en evenmin dat de eigenaar onder druk wordt gezet door de gemeente. Er liggen een paar opties voor hem en de gesprekken daarover lopen nog.'

LEES OOK: Eigenaar failliete bakkerij Eickholt zit soms in tranen: 'Mark Rutte kwam hier elke dag'