Daklozen gaan twee jaar begeleid wonen in voormalig Juliana Kinderziekenhuis

DEN HAAG - Het voormalige Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag wordt een nieuwe, tijdelijke opvang voor zo'n negentig daklozen. Het gaat om een opvanglocatie waar ongeveer veertig vrouwen en vijftig mannen gedurende twee jaar onder begeleiding kunnen wonen. Een deel van die groep heeft nu alleen nachtopvang.
De bewoners krijgen overdag begeleiding bij het vinden van (vrijwilligers)werk, een studie of andere dagbesteding. Ook krijgen zij professionele hulp bij zaken als huisvesting en financiën. Zo kunnen zij na enige tijd doorstromen naar een meer zelfstandige woonvorm.
De Haagse Rekenkamer bracht in januari een kritisch rapport uit over de Haagse opvang en begeleiding van daklozen. Te weinig mensen stromen door naar zelfstandige woonruimte en daardoor blijven mensen te lang hangen in kostbare voorzieningen. 'De opvang en begeleiding moeten echt beter', zegt wethouder Bert van Alphen (Maatschappelijke Opvang). 'Zoals het nu geregeld is, slapen er te veel mensen met te diverse problematiek te lang op één locatie bij elkaar.'

Prioriteiten

In de gemeentebegroting is hiervoor 4,5 miljoen euro per jaar vrijgemaakt. 'Als college hebben we onze handtekening gezet onder het coalitieakkoord', zegt Van Alphen. 'Daarin is verbetering van de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen als één van de prioriteiten benoemd.'
De komende jaren belooft de gemeente nieuwe, kleinere woonvoorzieningen. Tot die tijd biedt het grotendeels leegstaande pand aan de Sportlaan uitkomst.

Bewonersbijeenkomst

Waarschijnlijk kunnen de eerste bewoners nog voor het einde van dit jaar hun intrek nemen in het pand. Volgende week is er een bijeenkomst voor omwonenden om hen te informeren over de tijdelijke voorziening en de nieuwe bewoners.
De Haagse Stadspartij is blij met de nieuwe opvanglocatie. 'We hebben met de raad het college de opdracht gegeven om snel meer plekken te realiseren voor mensen zonder onderdak, want geen mens zou gedwongen op straat moeten slapen in onze stad', zegt raadslid Fatima Faid.

Leegstand

Het voormalige pand van het Juliana Kinderziekenhuis staat al drie jaar grotendeels leeg. De jonge patiënten gingen in april 2015 over naar de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis aan de Leyweg. Daar werd een nieuwe kinderafdeling ingericht.