Haags gemeentebestuur probeert overlast Florence Nightingale Park aan te pakken

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft maatregelen genomen om de overlast in het Florence Nightingale Park in Den Haag te verminderen. In augustus berichtte de rubriek Rake Vragen van Omroep West over dak- en thuislozen die het park gebruiken als hangplek en slaapplaats.
Daklozen die hun behoeften doen in de bosjes en slapen op bankjes of in het groen, rondslingerende bierblikjes en andere troep. Het geeft bezoekers en omwonenden van het park een onprettig en onveilig gevoel. Bezoekers die hierover aan de bel trokken bij de gemeente vonden dat er te weinig gebeurde met hun klachten.
In de buurt van het park, aan de Zilverstraat, is een daklozenopvang. Overdag moeten de dak- en thuislozen de nachtopvang verlaten en dan zwerven ze in de buurt rond en dus ook in het park. Hoewel de meeste omwonenden die Omroep West sprak niets persoonlijks hebben tegen de daklozen en begrip kunnen opbrengen voor hun situatie, zijn ze de overlast in het park wel zat.

'Problemen zijn zichtbaarder geworden'

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, maatschappelijke opvang) heeft daarom de afgelopen tijd meerdere bezoeken aan het Florence Nightingale Park gebracht. Hij sprak daar met zowel bezoekers van het park, omwonenden als dak- en thuislozen. De woordvoerder van wethouder Van Alphen laat weten dat de gemeente de problemen in het park niet goed genoeg in beeld had.
'Niet alle klachten van omwonenden richting de gemeente over de overlast zijn op het stadhuis goed doorgekomen. De werkbezoeken van de wethouder hebben de problemen meer zichtbaar gemaakt', aldus de woordvoerder van Bert van Alphen. Ook hebben de gesprekken met dak- en thuislozen de gemeente een goed zicht gegeven op hun noden. 'Wat we hier leren is natuurlijk ook relevant voor wat er op andere plekken in de stad speelt.'

Maatregelen genomen

De gemeente heeft in het park nu toiletcabines neergezet, het groen is gesnoeid en er zijn grotere prullenbakken geplaatst, omdat de oude te snel vol zaten. Handhavers geven nu ook vaker een waarschuwing in plaats van direct een bekeuring uit te schrijven. Dit omdat is gebleken dat een bekeuring weinig effectief is. Dak- en thuislozen kunnen ze niet betalen en het leidt er alleen toe dat deze mensen grotere schulden krijgen.
Volgens de gemeente is situatie in het park zichtbaar verbeterd door de maatregelen. Ook hebben buurtbewoners onlangs samen met daklozen een schoonmaakactie gehouden waarbij zwerfafval uit het park is verwijderd. Een bemoedigend initiatief stelt de gemeente vast.

Nog niet alle problemen opgelost

Toch wil de gemeente niet de indruk wekken dat alle problemen snel op te lossen zijn. Een groot probleem voor een stads-brede aanpak is volgens de gemeente dat er op dit moment te weinig kleinschalige opvangplekken voor dak- en thuislozen zijn waar maatwerk kan worden geleverd. Ook is er te weinig dagbesteding voor deze groep georganiseerd.
Het stadsbestuur is voornemens om de komende jaren meer opvangplekken en meer maatwerk bij de begeleiding te realiseren. Er is daarvoor 4,5 miljoen euro per jaar beschikbaar gemaakt.
Het artikel is gemaakt na een vraag van Henk via Rake Vragen. Heb jij ook een vraag waar wij mee aan de slag moeten? Stel deze via omroepwest.nl/rakevragen.