Duurzame N211 bij Poeldijk warmt zichzelf op en heeft dimlicht

POELDIJK - De N211 tussen Poeldijk en Den Haag is omgebouwd tot de eerste CO2-negatieve weg van Nederland. Donderdag wordt de provinciale weg in gebruik genomen. CO2-negatief houdt in dat er meer CO2 wordt gecompenseerd dan dat er vrijkomt tijdens de renovatie en gedurende de levensduur van de weg.

In samenwerking met BAM Infra zijn in en om de weg allerlei vernieuwingen aangelegd die ervoor zorgen dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt teruggebracht. Het streven was om 4000 ton CO2 te compenseren die bij de renovatie van de weg zou vrijkomen. In totaal besparen alle maatregelen samen nu zo’n 14.000 ton CO2.

Een van de innovaties is de asfaltcollector in het wegdek. Die wint in de zomer energie uit het warme asfalt. Deze energie wordt opgeslagen. Een deel ervan kan worden gebruikt om het wegoppervlak in de winter te verwarmen. Dat heeft als voordeel dat het asfalt aan minder extreme temperatuurwisselingen bloot staat en dat de levensduur toeneemt.

Strooien

Ook hoeft er minder zout worden gestrooid in de winter. Een ander deel van de energie kan worden gebruikt door bedrijven in de omgeving voor verwarming van kassen of bedrijfspanden.

De verlichting langs de weg is dynamisch. Het dimt naar vijftig procent wanneer er minder verkeer is. Dit zorgt over een periode van twintig jaar voor een verlaging van de CO2-uitstoot van 275 ton. Naast de N211 loopt een fietspad met zonnecollectoren die in het wegdek zijn aangebracht. Het zonnefietspad zet zonlicht om in elektriciteit en is daarmee een bron van groene stroom.

Zonnepanelen

Op tal van andere plekken langs de weg, zoals bushaltes, bankjes langs het fietspad en lichtmasten zijn zonnepanelen aangebracht. Een portaal waaraan verkeerslichten hangen is van hout gemaakt.

De volgende weg die op deze manier wordt vernieuwd is N470 die Delft verbindt met de A12.

Meer over dit onderwerp:
N211 POELDIJK
Deel dit artikel: