Politie wil meldplicht tijdens jaarwisseling bij illegaal vuurwerk: 'Een goed initiatief'

DEN HAAG - De politie wil tijdens de jaarwisseling een meldplicht voor mensen die zijn gepakt met illegaal vuurwerk. Ze zouden zich dan enkele uren voor de jaarwisseling moeten melden en pas uren later weer mogen gaan. Burgemeester Krikke bekijkt of dat in de toekomst ook in Den Haag ingevoerd kan worden. Zeker is dat de maatregel nog niet komende jaarwisseling van kracht zal zijn.

Door de meldplicht zou de veiligheid van agenten tijdens de jaarwisseling worden verbeterd. De redenering is dat mensen geen illegaal vuurwerk naar de politie kunnen gooien als ze zich moeten melden.

Krikke staat niet onwelwillend tegen het voorstel. 'Ieder idee dat overlast en gevaar voor letsel en schade bij oud en nieuw kan terugdringen, verdient serieuze aandacht. Zeker als het van de politie komt', aldus Krikke. 'De politie is een belangrijke partner bij een veilig en feestelijk verloop van de jaarwisseling. We gaan richting de volgende jaarwisseling van 2019-2020 kijken of, en zo ja hoe, dit voorstel onderdeel kan worden van onze plannen.'

Haken en ogen

Dat de meldplicht niet dit jaar nog wordt ingevoerd, komt omdat er nog wel wat juridische haken en ogen aan het idee zitten. De meldplicht die de burgemeester kan opleggen is namelijk geen straf, maar een maatregel om de openbare orde te herstellen. Dat betekent in de praktijk dat iemand die zich moet melden ook kan worden vastgehouden.

Bovendien kan de meldplicht alleen worden opgelegd aan een persoon die herhaaldelijk de openbare orde heeft verstoord. Het hebben van illegaal vuurwerk is strafbaar, maar op zichzelf nog geen verstoring van de openbare orde.

Veertig gebiedsverboden

Toch neemt de Haagse burgemeester het idee van de politie serieus. 'Dit voorstel van de politie is een mooie gedachte, een goed initiatief dat het waard is om verder te bekijken', vertelt Krikke. 'Want alles waardoor de jaarwisseling beter en veiliger kan verlopen, zowel voor mensen in de stad als hulpverleners, neem ik zeer serieus.'

De gemeente Den Haag neemt volgens de burgemeester al forse maatregelen tijdens oud en nieuw. Zo zijn er verplichte vuurwerkvrije zones bij ziekenhuizen en kinderboerderijen. Ook zijn er vrijwillige vuurwerkvrije zones, waarbij mensen zelf in hun straat of buurt afspreken om gaan vuurwerk af te steken. Krikke laat weten dat tijdens de afgelopen jaarwisseling veertig mensen een gebiedsverbod opgelegd hebben gekregen, omdat zij zich hadden misdragen bij vorige jaarwisselingen.

LEES OOK: Nationaal aftelmoment dit jaar opnieuw in Den Haag