Uitdaging: waar parkeren 100.000 huishoudens straks hun auto?

REGIO - Bewoners van binnensteden in onze regio moeten hun auto kunnen parkeren in ondergrondse parkeergarages van bedrijven. Door beter gebruik te maken van parkeerplekken die er al zijn, kunnen versneld betaalbare woningen worden gebouwd. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland.
Gemeenten en provincie praten vrijdag in Delft over hoe om te gaan met beperkte ruimte in de Randstad en de roep om meer woonruimte. Tot 2025 moeten er 100.000 woningen bijkomen in Zuid-Holland. Dat kan alleen als bij nieuwbouw minder parkeerplekken worden aangelegd dan tot nu toe gebruikelijk is.
Gemeenten houden doorgaans vast aan de zogenoemde parkeernorm zodat inwoners voldoende plek hebben voor hun auto. Die norm heeft er voor gezorgd dat één op de vijf geplande huizen niet is gebouwd, door te hoge kosten of een gebrek aan ruimte om te parkeren. Die huizen zouden volgens de provincie Zuid-Holland alsnog kunnen worden gebouwd, als de parkeernorm wordt losgelaten.
Tekst gaat verder onder video.

Parkeergarages 's avonds leeg

'De ruimte in de binnensteden is schaars en de stad uitbreiden aan de rand kent zijn grenzen', zegt provinciebestuurder Adri Bom-Lemstra (CDA). 'Daarom moeten we er slim mee omgaan en het benutten van ongebruikte parkeerplaatsen is zo'n voorbeeld van hoe je dat kunt doen.'
Rond nieuwbouwplannen in verschillende binnensteden blijken zo'n 50.000 parkeerplekken in verschillende garages vooral 's avonds leeg te staan. Nieuwe parkeerplekken in de omgeving van die garages zijn dan minder hard nodig. Hierdoor is het mogelijk om huizen te bouwen zonder plek voor een auto. Maar wie gaat het parkeren in die garages betalen? 'Het is een ingewikkeld proces, waar we met pandeigenaren over moeten praten', erkent Bom-Lemstra. 'Maar het is jammer als we de kansen die er zijn, laten liggen. Zoiets kost uiteraard geld. Maar aan de andere kant kunnen we zo wel goedkopere woningen bouwen.'
Tekst gaat verder onder video.

Wonen bij stations

Als daarnaast nieuwbouw in de buurt van ov-knooppunten wordt neergezet, blijkt dat mensen bereid zijn om de auto weg te doen. Zo bleek uit een eerder onderzoek van de provincie. Zo zijn er de afgelopen jaren zelfs parkeergarages aangelegd onder woningen dicht bij openbaar vervoer, die nu nauwelijks gebruikt worden.
Enkele gemeenten hebben al besloten om soepeler om te gaan met de parkeernorm bij nieuwbouw. Zo worden rond verschillende treinstations in Den Haag duizenden nieuwe woningen gebouwd, waarbij parkeren minder meetelt dan voorheen.