Anne Koning lijsttrekker PvdA Zuid-Holland

Regio - Anne Koning uit Delft voert de lijst van de Partij van de Arbeid aan bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. Dat is maandag bekendgemaakt door het afdelingsbestuur van de PvdA in Zuid-Holland. Koning (1970) is al twee termijnen Statenlid voor de PvdA, was eerder wethouder in Delft en lid van de Eerste Kamer.
Koning over haar missie: ‘We pakken woningnood aan, werken aan droge voeten ook als het heel hard regent en zetten ons in voor eerlijke banen. Dat doet de PvdA in de provincie, het waterschap en in de Eerste Kamer.’ De top 5 van de kandidatenlijst voor de verkiezingen wordt compleet gemaakt door Rotterdammer Leo Bruijn, Evelyn Hijink, Willem Minderhout (beiden uit Den Haag) en de Noordwijkse Rosalie Bedijn. Alleen Minderhout is op dit moment al Statenlid in Zuid-Holland, de anderen zijn nieuw.

De anderen zijn echter niet nieuw in de politiek, want Bruijn (1956) was fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam en Hijink (1962) was in het verleden politiek assistent van PvdA-minister Jacqueline Cramer en voorlichter namens de Tweede Kamerfractie. Bedijn (1994) is duo-lijsttrekker namens de PvdA bij de komende herindelingsverkiezingen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

Bekende namen

Onderaan de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen staan bekende namen als Marleen Damen (wethouder in Leiden), Marit Maij (ex-Tweede Kamerlid), Naomie Matil (huidig Statenlid) en Ron Hillebrand (huidig fractievoorzitter en ex-wethouder in Leiden).

De kandidatenlijst van de PvdA voor de Waterschapsverkiezingen zijn ook bekend. Deze verkiezingen vallen samen met de Statenverkiezingen op 20 maart 2019. De top drie voor het Hoogheemraadschap Delfland bestaat uit Leon Hombergen uit Delft, Elsbeth van Hijlckama-Vlieg en Lobke Zandstra (beiden uit Den Haag). Zandstra was twaalf jaar lang gemeenteraadslid in haar woonplaats.
Deel dit artikel: