Bodem in westen zakt meer dan verwacht

REGIO - Vooral in het westen van Nederland zakt de bodem veel meer dan verwacht. Dit is te zien op de nieuwe bodemdalingskaart die dinsdag door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) wordt gepresenteerd. Volgens professor Ramon Hanssen van de TU Delft kan de bodemdaling, als deze in het huidige tempo doorzet, leiden tot het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Naast bekende oorzaken zoals olie- of gaswinning op grote diepte, blijkt dichter bij de oppervlakte ook de nodige verzakking plaats te vinden. Volgens onderzoekers is dat met name meetbaar in de veen- en kleigebieden in het westen van het land. Ongeveer 75 procent van het oppervlak van de provincie Zuid-Holland bestaat uit bodem die gevoelig is voor bodemdaling. Op bepaalde plekken, onder meer in de Krimpenerwaard en rond Boskoop, kan de bodemdaling tot 2 cm per jaar zijn.

Tijdens de afgelopen droge zomer leidde de verzakking tot tientallen huizen die scheuren en verzakkingen vertoonden. Daar zal het volgens Hansen niet bij blijven. ‘Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden’. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kan de schade van de bodemdaling oplopen tot 22 miljard euro in 2050.

Tien miljoen van rijk voor aanpak bodemdaling

Om de bodemdaling aan te pakken, hebben verschillende overheden uit het Groene Hart de handen ineen geslagen. De waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden trekken zo'n 57 miljoen euro uit voor verschillende projecten.

Het Rijk neemt tien miljoen euro van deze kosten voor haar rekening. Dat is drie miljoen minder dan de overheden oorspronkelijk hadden gevraagd. Desondanks zijn de partijen blij met de bijdrage. Het feit dat de rijksoverheid deze aanvraag heeft goedgekeurd, bewijst volgens hen dat bodemdaling hoog op de landelijke agenda staat,

Grote rol klimaatverandering

Bij de versnelde bodemdaling lijkt klimaatverandering een grote rol te spelen. Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt. Dit is een onomkeerbaar proces: het veen oxideert, waardoor er bovendien ook meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Ook het winnen van delfstoffen en het belasten van de grond door gebouwen en asfaltwegen spelen een rol. Lichtpuntje is dat nieuwe meetmethoden ervoor zorgen dat waterschappen beter kunnen anticiperen op periodes van grote droogte.


LEES OOK:

Deel dit artikel: