Ongeregeldheden na intocht Sint leiden ook tot politiek rumoer

DEN HAAG - De ongeregeldheden rond de intocht van Sinterklaas in Den Haag, afgelopen zaterdag, leiden nu ook tot rumoer in de Haagse gemeenteraad. Veel partijen willen per brief of in een debat opheldering van burgemeester Pauline Krikke over de gang van zaken. De ene partij wil toekomstige demonstraties tijdens de intocht van de Sint verbieden; de andere vindt juist dat betogers een betere bescherming verdienen.
Na afloop van een rustig verlopen intocht van Sinterklaas, zaterdag in Scheveningen, werd het in de loop van de middag onrustig rond het Malieveld in Den Haag. Daar hadden zich demonstranten verzameld die pleitten voor een 'inclusief Sinterklaasfeest, zonder de racistische karikatuur Zwarte Piet', zoals ze het zelf noemen. Van de gemeente mochten zij demonstreren op een speciale plek op het Stadhouderplantsoen. Maar die vonden de mensen van Kick Out Zwarte Piet onacceptabel omdat hun protest zo niet te zien en horen zou zijn. Daarom weken zij uit naar het Malieveld.
Toen er ook tegen-demonstranten kwamen, werd hen na anderhalf uur door de politie gevraagd de protestbijeenkomst te beëindigen. Onder meer die gang van zaken leidt tot een discussie in de Haagse gemeenteraad.

Totaalverbod

Voor de grootste partij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, is het reden om te pleiten voor een totaalverbod op demonstraties op de dag dat Sinterklaas aankomt in de stad. 'Er zijn afspraken gemaakt met mensen van anti-Piet. Zij hebben die afspraken geschonden. Zij vonden het nodig om op een andere plek te gaan demonstreren. Daar is rottigheid van gekomen. Ik denk dat het verstandig is in zijn geheel geen demonstraties meer toe te staan tijdens de intocht van Sinterklaas,' aldus fractievoorzitter Arjen Dubbelaar.
De fractievoorzitter: 'Je hebt 364 dagen per jaar dat je kan demonstreren in deze stad. Dat wordt allemaal gefaciliteerd. Overal en op alle plekken. Het is alleen onverstandig om dat te doen tijdens die intocht'.

Meer politie

Leden van de Haagse Stadspartij waren zaterdag aanwezig tijdens de demonstratie. Die partij vindt juist dat er veel meer politie had moeten worden ingezet, zodat de demonstratie langér had kunnen duren. 'De demonstratie was vreedzaam. Maar toen moest er worden ingegrepen op last van de politie. Want de politie beweerde dat ze de veiligheid van demonstranten niet langer kon garanderen omdat er mensen in de stad rondliepen die mogelijk agressie en geweld tegen de demonstratie wilden plegen. Dat is een dieptepunt. Want iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Dat moet in deze samenleving worden geborgd door de politie, maar de politie kon het niet aan,' aldus fractievoorzitter Joris Wijsmuler.
Hij noemt dat diep-triest. 'In de stad van vrede en recht moet iedereen zijn geluid kunnen laten horen. Het was een vreedzame demonstratie. Er werd alleen geluid verkondigd dat kennelijk heel gevoelig ligt in deze samenleving. Maar dat mag nooit een reden zijn om er geweldig tegen te plegen en zeker geen reden zijn om die demonstratie in te perken.'

Zichtbaar en hoorbaar

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat de feiten anders zijn. Volgens hem was de plek aan het Stadhoudersplantsoen aan de route van Sinterklaas. Daar konden de demonstranten 'zichtbaar en hoorbaar voor iedereen gedurende de hele dag hun geluid laten horen, precies zoals ze wensten'.
Het aanwijzen van die plek werd ook niet aangevochten bij de rechter. Iets wat gebruikelijk is als een organisatie het niet eens is met een besluit van de burgemeester, aldus de woordvoerder. 'Kick Out Zwarte Piet kwam echter niet opdagen bij het Stadhoudersplantsoen. Ook is nooit een formele kennisgeving gedaan van een demonstratie op het Malieveld. Toen de demonstranten zich daar toch meldden, hebben we die demonstratie alsnog gefaciliteerd. De demonstranten zijn op het Malieveld goed beschermd door heel veel politieagenten. Na verloop van tijd is in goed overleg met de politie de demonstratie in alle rust beëindigd. De demonstranten zijn vervolgens veilig door de politie begeleid tot aan het centraal station.'

Vereende krachten

Ook trad de politie in de binnenstad op tegen een groep mensen die de demonstratie op het Malieveld wilde verstoren. 'Zo zijn we er in Den Haag met vereende krachten in geslaagd zowel het demonstratierecht te borgen als de intocht zonder problemen te laten verlopen. Want gelukkig heeft geen kind tijdens de lange route van de Sint hinder ondervonden van de demonstratie en de onrusten eromheen,' aldus de gemeente.
De PVV noemt de demonstratie van zaterdag juist weer ‘illegaal’ en wil weten waarom de burgemeester hem toestond. Volgens raadslid Sebastian Kruis moesten burgers toen ‘noodgedwongen zelf in actie komen om KOZP-demonstranten bij de kinderen vandaan te houden’. Kruis vindt dat de politie de demonstranten had moeten arresteren.

Moeilijke situatie

Mr. dr. Berend Roorda, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in demonstratierecht, herkent de moeilijke situatie waarin een burgemeester zich bevindt als het gaat om demonstraties. Hij wijst erop dat een burgemeester om slechts drie redenen een demonstratie mag verbieden: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden, zoals het officieel heet.
Dat de demonstranten niet naar het Stadhoudersplantsoen gingen, maar naar het Malieveld, was volgens hem geen reden om die te kunnen verbieden. Wel zorgde dat voor complicaties. Want omdat dit laat werd aangekondigd, kon de burgemeester zich daarop moeilijk voorbereiden. Zij had daardoor weinig tijd om bijvoorbeeld extra agenten op te roepen. En dat maakt het lastig, zegt hij.

Afgebroken

Tegelijk had zij er wel alles aan moeten doen om te voorkomen dat het protest moest worden afgebroken, aldus Roorda. Want anders 'beloon' je mensen die met geweld of dreiging daarvan een protest willen verhinderen. Vandaar dat hij ervoor pleit dat het Openbaar Ministerie (OM) optreedt tegen mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten tijdens een poging een demonstratie te verhinderen.
Volgens dat Openbaar Ministerie is het in dankzij de inzet van de politie 'goed gelukt' om demonstraties in de regio ordelijk te laten verlopen. Er zijn twee aanhoudingen verricht.  In Den Haag werd een 43-jarige Rijswijker aangehouden wegens belediging. Hij kreeg van het OM een boete van 400 euro opgelegd. En in Gouda werd een 42-jarige Moordrechter aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren. Ook had hij een zogeheten ploertendoder en een wapenstok bij zich. Dit geldt als verboden wapenbezit. Hij kreeg een boete van duizend euro.