Nieuws

Welzijn Scheveningen schrapt in dienstverlening omdat het te duur wordt

geld
geld
DEN HAAG - Welzijn Scheveningen moet reorganiseren omdat de organisatie jarenlang meer heeft gedaan dan waarvoor de gemeente subsidie verstrekt. Dat kan nu niet meer en daarom worden die extra taken geschrapt. De organisatie beheert wijkcentra en organiseert allerlei activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Er werken veel vrijwilligers en 45 beroepskrachten. De gemeente Den Haag en Welzijn Scheveningen zijn nu in gesprek over de ontstane financiële situatie en over de brede inzet van vrijwilligers in Scheveningen.
Volgens de directeur van Welzijn Scheveningen, Jan van der Werf, is er geen sprake van een bezuiniging door de gemeente. 'Welzijn Scheveningen heeft een breder palet aan diensten verricht dan waar het voor de gemeente verantwoordelijk voor was. Voor dit jaar hadden wij besloten de huidige dienstverlening nog uit de reserve te bekostigen, echter de financiële ruimte ontbreekt om dat op deze manier voort te zetten. Dit betekent dat Welzijn Scheveningen zich genoodzaakt ziet om te reorganiseren.'
Volgens verantwoordelijk wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, welzijn) is de inzet om ervoor te zorgen het welzijnswerk op orde blijft. De organisatie krijgt in 2019 dezelfde subsidie als in 2018. Volgens haar kunnen hiermee de afgesproken taken gewoon uitvoeren. 'Ik waardeer het werk van Welzijn Scheveningen en blijf met hen in gesprek.'