Wetenschappers slaan handen ineen voor betere spoedzorg ouderen

LEIDEN - Onderzoekers uit de hele zorgketen gaan hun kennis en kunde bundelen om de zorg voor acuut zieke ouderen te verbeteren. Daarom hebben zij een consortium Spoedzorg Ouderen (NOSCO) opgericht, dat woensdag is gepresenteerd. Het LUMC in Leiden is één van de initiatiefnemers.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen wordt steeds vaker overspoeld door oudere patiënten. Dat stelt de instellingen elke winter tijdens de griepgolf voor 'grote organisatorische uitdagingen', aldus de wetenschappers en seniorenorganisaties, die nadrukkelijk in de samenwerking worden betrokken. Ouderen zijn vaak extra kwetsbaar omdat zij bijvoorbeeld lijden aan geheugenverlies, niet mobiel zijn of geen sociaal vangnet hebben.

Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde LUMC: 'Uiteindelijk vormen we zo een landelijk netwerk dat een kennisbron vormt voor andere zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgverzekeraars.' Collega Bianca Buurman van Amsterdam UMC vult aan: 'Alleen door deze samenwerking van professionals en de oudere zelf kunnen we de beste zorg vorm geven voor de acuut zieke oudere.'

Spoedeisende hulp slibt dicht, aparte wijkkliniek is een oplossing

Het LUMC in Leiden onderzoekt al sinds 2012 hoe de uitkomsten voor acuut zieke ouderen kunnen worden verbeterd door de zorg op de Spoedeisende Hulp op hen af te stemmen. Het resultaat is een screeningsporgramma, dat dit voorjaar op de SEH van het LUMC is ingevoerd. Het is nu ook beschikbaar als handleiding voor andere SEH's die niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

In juni is in Amsterdam Zuidoost de eerste WijkKliniek geopend, een nieuw zorgconcept waarbij (acute) zorg voor ouderen vanuit de wijk is opgebouwd. In 2017 meldden bijna tweeduizend ouderen uit Amsterdam Zuidoost zich op de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC; bijna de helft daarvan werd aansluitend meerdere dagen opgenomen. Een groot deel van deze patiënten zou nu worden doorverwezen naar de WijkKliniek.


LEES OOK: Grotere kans op herstel na herseninfarct dankzij nieuwe behandelkamer HMC Westeinde

Deel dit artikel: