Steeds meer mensen steken geld in zonnepanelen bij de buren

REGIO - Steeds meer mensen in onze regio vormen coöperaties die investeren in zonnepanelen die niet op hun eigen dak komen te staan. In vijf jaar tijd is in Zuid-Holland het aantal burgercoöperaties gegroeid van 15 naar 58. Dat blijkt uit de vrijdag verschenen Lokale Energiemonitor.

Door samen te werken hebben honderden regiogenoten zonnepanelen op daken van scholen of bedrijven gelegd. Daarmee wordt genoeg stroom opgewekt om ruim 2.400 huishoudens van energie te voorzien. Landelijk produceren 450 burgerinitiatieven zonne-energie voor zo'n 19.000 huishoudens.

De toename is te verklaren door wet- en regelgeving die het rendabel maken om zonnepanelen op een dak van bijvoorbeeld een naastgelegen sporthal of school te plaatsen. Sinds 2016 kunnen burgers via de zogenoemde postcoderoosregeling hun volledige energiebelasting terugkrijgen. Voorwaarde is wel dat er geïnvesteerd is in zonne-energie dicht bij huis.

Voor huurders of flatbewoners

De regeling is gunstig voor bewoners van bijvoorbeeld een huurhuis of een flat. Zij kunnen doorgaans geen eigen zonnepanelen op het dak plaatsen. Alleen als ze wonen in of naast het postcodegebied van de plek waar het zonnepark wordt aangelegd, kunnen burgers daarvan profiteren.

Uit cijfers uit 2017 blijkt dat in ons deel van de provincie de meeste burgerinitiatieven te vinden zijn in de regio Haaglanden (11), de omgeving Gouda/Zoetermeer (8) en in de omgeving Leiden/Alphen aan den Rijn (6).

Groei, maar we staan onderaan

Het aantal burgerinitiatieven dat investeert in zonne-energie groeit ieder jaar, blijkt uit de energiemonitor. Maar het dichtbevolkte Zuid-Holland staat, afgezet tegen het aantal inwoners, helemaal onderaan. Per inwoner zijn de meeste energiecoöperaties te vinden in Friesland, Groningen en Drenthe.

Voor 2019 wordt landelijk een verdubbeling verwacht van deze manier van stroom opwekken uit zonne-energie. Als alle geplande projecten worden gerealiseerd, wekken honderden energiecoöperaties samen genoeg duurzame stroom op voor zo'n 40.000 huishoudens.

Deel dit artikel: