VVD heeft zorgen over joodse gemeenschap in Den Haag

Joodse man met een keppeltje.
eigenschappen Caption Joodse geloof, keppeltje. fotograaf Anp stad Jeruzalem beeldnummer 891161 beelddatum 07-12-1995 12:00:00 bron ANP © ANP
DEN HAAG - De Haagse VVD is zich 'kapot geschrokken' door een onderzoek waaruit blijkt dat één op de twee Joden in Nederland niet durft te laten zien dat ze een joodse achtergrond hebben. 'Het kan niet zo zijn dat joodse mensen niet kunnen uitkomen voor hun geloof,' aldus VVD-fractieleider Frans de Graaf.
Hij vraagt daarom samen met collega-raadslid Judith van Ginderen opheldering van het Haags stadsbestuur over wat dat doet om bij joodse mensen het gevoel dat zij niet openlijk jood kunnen zijn, weg te nemen. Ook willen de raadsleden weten welke mogelijkheden het college van burgemeester en wethouders ziet om deze groep te steunen of beschermen.
Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat veel joden in Nederland hun joodse achtergrond niet durven te uiten. Het actualiteitenprogramma deed daarvoor onderzoek onder 557 joden in Nederland. Bijna de helft voelt zich niet vrij om in Nederland openlijk joods te zijn.

Overal aanwezig

Volgens de deelnemers zijn anti-joodse gevoelens overal aanwezig zijn in Nederland. Vooral op internet, in de nieuwsmedia en op straat zien zij anti-joodse sentimenten. Dat zou ertoe leiden dat joden hun gedrag aanpassen. Vier op de tien joden passen hun uiterlijk of kleding aan om te voorkomen dat ze als jood worden herkend.
De Graaf en Oudshoorn willen van het Haags stadsbestuur opheldering over de situatie in de stad. Zij hopen dat het college zicht heeft op het aantal Haagse joden dat zich niet vrij voelt om openlijk joods te zijn en hoe dit percentage zich verhoudt tot het percentage mensen van andere minderheden dat zich niet vrij voelt.

Terugdringen

Ook willen de raadsleden cijfers van de politie, bijvoorbeeld over hoe vaak aangifte wordt gedaan vanwege anti-joodse sentimenten en waarom dan precies. Doel daarvan is, zegt De Graaf in een toelichting, om ervoor te zorgen dat er aandacht komt voor het probleem bij het maken van gemeentelijk beleid. ‘We moeten dit terugdringen en waar nodig de veiligheid van de joodse gemeenschap waarborgen.’