Provincie zet plan door: BP en McDonald's bij Wateringen gaan verdwijnen

DEN HAAG - De vestigingen van McDonald's en BP langs de Wippolderlaan (N211) in het Westland voelen zich overvallen door het besluit van het provinciebestuur van Zuid-Holland dat ze moeten verdwijnen. Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten op het Provinciehuis in Den Haag.
Om de doorstroming op de drukke Wippolderlaan te verbeteren, gaat de weg tussen Den Haag en Wateringen flink op de schop. Dat moet de oplossing zijn voor de vele opstoppingen en files op de belangrijke provinciale weg. De N211 is nu nog een weg met twee rijstroken in elke richting. Dat moeten er drie worden. Ook wordt nog gekeken hoe de kruising van de Wippolderlaan, de Veilingroute en de Wateringveldseweg beter kan doorstromen.
Zeven mensen spraken voorafgaand aan de vergadering hun zorgen uit over de reconstructie van de weg op de grens van Den Haag en Westland. Het project kost bijna 70 miljoen euro. De bezwaren van de insprekers behelsden vooral de aantasting van het groen in de Zwethzone en het verdwijnen van de zogeheten verzorgingsplaats, waar nu tankstation BP en hamburgerketen McDonald's een vestiging hebben.

'Onaangenaam verrast'

Een vertegenwoordiger van BP, de heer Heijdra, zei 'onaangenaam verrast te zijn' door het voorgenomen besluit van de provincie. Volgens hem zou in de eerdere plannen voor de reconstructie van de Wippolderlaan de vestiging van BP behouden blijven op de huidige locatie of op een andere plek in de buurt. Heijdra waarschuwde de Zuid-Hollandse Statenleden: 'BP zal hoe dan ook financieel worden benadeeld en zal gecompenseerd moeten worden.'
Ook de concessiehouder van de verzorgingsplaats, André van der Goes van Zwethland B.V., zei dat hij 'compleet overvallen' is. Ondanks dat er al jaren overleg wordt gevoerd met de betrokken partijen over de verbreding van de Wippolderlaan, kwam het provinciale plan 'als een donderslag bij heldere hemel'.

Broodjes eten

Van der Goes wees er verder op dat er gemiddeld 2.000 auto’s per dag daar stoppen om te tanken en een broodje te eten. ‘Dit is één van de best lopende verzorgingsplaatsen van heel West-Nederland', aldus Van der Goes.
Van der Goes noemde het onbegrijpelijk dat er niet een alternatieve locatie voor de verzorgingsplaats in het plan is opgenomen. 'Daardoor verliezen straks vijftig werknemers hun baan. En dat terwijl een groot deel van het personeel van BP en McDonald's kostwinner is voor hun gezin. Het ergste is nog: zij moesten dit nieuws via de media vernemen.'

Moeite met nieuwe baan vinden

Volgens de concessiehouder werken er bij deze vestigingen mensen, vooral jongeren, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zullen dus extra moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan, stelde Van der Goes.
Ook de bewoners rondom de Wippolderlaan uitten tijdens de commissievergadering hun zorgen over de verbreding van de weg. Mevrouw Berendse: ‘Ik maak me zorgen dat dit kleine stukje groen tussen Den Haag en Westland verloren gaat. We hebben in de omgeving al zoveel groen in moeten leveren.'

Ook Burgerparticipatie De Zwethzone teleurgesteld

Ook Gerard Jansen van Burgerparticipatie De Zwethzone toonde zich teleurgesteld. De grote vraag is namelijk hoe de nieuwe kruising van de Wippolderlaan en de Veilingroute eruit komt te zien. Jansen wil dat er verdiepte kruisingen komen in de N211, zodat het doorgaande verkeer kan doorrijden.
In het plan van de provincie wordt uitgegaan van een verhoogde kruising. Jansen noemde het vreemd dat De Zwethzone niet bij de totstandkoming van deze variant is geraadpleegd.

Coalitie staat niet te juichen

Ook aan de andere kant van de tafel, aan de zijde van de Statenleden, werden zorgen uitgesproken. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en SP noemden het collectief 'een bijzonder uitvoeringsbesluit', wat impliceerde dat de gang van zaken complex is verlopen.
De partijen uitten vooral hun zorgen rondom de verzorgingsplaats, maar maakten geen bezwaar. Statenlid Willem Bakx van 50PLUS zei als enige onomwonden het huidige voorstel van het provinciebestuur niet te zullen steunen.

Provincie blijft in gesprek

Het feit dat er vijftig banen op het spel staan door het mogelijk verdwijnen van BP en McDonald's, noemde provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) 'een aandachtspunt'. De Gedeputeerde zegde toe in gesprek te blijven met de betrokken partijen, om zo een oplossing te vinden voor BP en McDonald's.
Kijk hieronder naar het animatiefilmpje van de provincie Zuid-Holland.
Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen binnenkort een besluit over de start van de verbreding van de Wippolderlaan. Daarmee is 61,4 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad van Westland buigt zich op 11 december over hun financiële bijdrage van 7,6 miljoen euro.