Gemeente Den Haag gaat straffen én voorlichten in nieuw rattenoffensief

Een rat doet zich te goed aan brood langs de Erasmusweg in Den Haag.
Een rat doet zich te goed aan brood langs de Erasmusweg in Den Haag. © Omroep West
DEN HAAG - 'We maken ons misschien niet populair met boetes, maar we moeten dit met de harde hand aanpakken', de Haagse wethouder Richard de Mos heeft samen met met woningcorporaties en bewoners een aanpak ontwikkeld tegen de toenemende rattenoverlast. Het wordt makkelijker om boetes uit te delen aan mensen die etensresten op straat gooien. Ook komt er meer voorlichting over de gevolgen daarvan.
Buiten dat veel mensen ratten vies gezicht vinden of er bang voor zijn, vormen ze een risico voor de volksgezondheid. De afgelopen jaren is het aantal meldingen van overlast toegenomen. Ratten komen af op etensresten die buiten worden neergegooid. De gemeente heeft daarom al broodcontainers geplaatst en zogeheten broodambassadeurs opgeleid: mensen uit de gemeenschap die buurtbewoners aanspreken op hun gedrag.
Ondanks die inspanningen nemen de problemen niet af. Daarom is de gemeente gaan zitten met woningcorporaties, betrokken bewoners en de Haagse Milieu Services. Het resultaat is een centraal meldpunt voor rattenoverlast, namelijk 14070 of www.denhaag.nl/rattenoverlast. Ook komt er een voerverbod voor bijvoorbeeld eendjes en vogels als er in een gebied rattenoverlast ontstaat of dreigt te ontstaan. Dat moet het juridisch makkelijker maken om  vervuilers te beboeten.

Extra maatregelen in Moerwijk en Mariahoeven

Verder wordt er een specifiek rattenoffensief gelanceerd in twee gebieden waar veel rattenoverlast is: Moerwijk-Oost en Mariahoeve De Landen. Handhavers voeren daar extra controles uit en vertellen bewoners wat de gevolgen zijn van het weggooien van brood in de buitenruimte. Zij gaan langs bij scholen, moskeeën en bewoners thuis. Daarnaast laten woningcorporaties voortaan HMS toe in gemeenschappelijke buitenruimtes effectief ratten te kunnen bestrijden.
Wethouder Buitenruimte Richard de Mos: 'We moeten écht stoppen met het weggooien van brood en andere etensresten.' De effecten van de aanpak zullen na zes maanden worden geëvalueerd.