VVD Leiden vreest voor verkeerschaos bij werkzaamheden Lammebrug en N206

LEIDEN - De Leidse fractie van de VVD maakt zich zorgen over de toekomstige werkzaamheden aan de N206 op de Europaweg en de Lammebrug. Tegelijkertijd met de aanleg van de Rijnlandroute bij Voorschoten moet de belangrijkste ontsluitingsweg richting de A4 ook op de schop. De liberalen zijn bang dat dit grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van Leiden.

De Lammebrug bij het Lammeschansplein gaat namelijk worden verhoogd, zodat de brug minder vaak open moet voor de scheepsvaart. Ook wordt de N206 van en naar Leiden verbreed naar 2x2 rijstroken. De VVD is bang dat deze werkzaamheden voor nog meer vertraging gaan zorgen. VVD-gemeenteraadslid Tom Leest: 'Op het moment dat er gewerkt wordt en dat er heel veel bouwverkeer ook over die Europaweg moet, naast het dagelijkse verkeer, dan kan dat voor enorme opstoppingen zorgen.'

De aanbesteding van het omvangrijke project is volgend jaar. Wanneer de werkzaamheden gaan beginnen is nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval binnen een paar jaar. Dat duurt nog even, maar Leest dringt er bij de gemeente Leiden op aan om nu al aandacht te vragen voor het probleem en samen met de provincie na te denken over oplossingen.

Reactie provincie

De provincie Zuid-Holland, de opdrachtgever van de Rijnlandroute, laat weten: 'Aanpassing van een bestaande weg in een drukbevolkt gebied gaat altijd gepaard met overlast en heeft tijdelijk invloed op de bereikbaarheid. Het uiteindelijke doel is dat de bereikbaarheid aanzienlijk verbetert. Tijdens voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden staan de bereikbaarheid en de beperking van de overlast centraal.'

'Voor de Europaweg en Lammenschansplein zijn diverse onderzoeken nodig die ons inzicht geven voor de verdere uitwerking. Uiteraard is er continue contact met de verschillende betrokkenen, zoals de gemeenten Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude. Tevens brengen wij alle omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden in kaart die te maken kunnen krijgen met hinder tijdens de werkzaamheden. Dit alles met het doel vooraf zoveel mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen en samen te zorgen voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid en beperking van de overlast.'

LEES OOK: Veel animo voor informatieavond Rijnlandroute

Meer over dit onderwerp:
LAMMEBRUG N206 WERKZAAMHEDEN RIJNLANDROUTE
Deel dit artikel: