Actiegroep Het Molenberaad vreest voor aanleg A3 in Groene Hart

REGIO - Met gele hesjes aan heeft de actiegroep Het Molenberaad maandagavond geprotesteerd tijdens een informatieavond over het project N207 Zuid in Boskoop. De coalitie van milieuorganisaties in Hazerswoude, Boskoop, Waddinxveen, Weidelanden en Bentwoud is bang dat via een omweg alsnog de A3 wordt aangelegd. Met een brief aan de gedeputeerde Floor Vermeulen hopen de actiegroep dat de provincie Zuid-Holland voor een alternatief plan kiest.
Maar de gedeputeerde is niet aanwezig bij de informatie-avond. Dat is wel Gabi van Duijnhoven, de projectleider van N207 Zuid. Zij bestrijdt de stelling dat de omstreden snelweg via een achterdeur alsnog wordt aangelegd: 'Wij leggen gewoon een provinciale weg aan, van 80 kilometer per uur, van 2 x 1 rijstroken. Een A3 zou toch echt wel een rijksweg worden. Dat maken wij niet.'
Toch gaat dat idee bij veel van de bezoekers tijdens de informatie-avond er niet in. Volgens Robert Hagendoorn van Het Molenberaad stuurt de provincie aan op een A3: 'Waarom leg je een weg aan door het Bentwoud? Waarom is er een grote parallelstructuur aan de A12 gekomen, met een hele brug daar? En waarom is de Maximabrug aangelegd?'

Alternatief plan

Hagendoorn suggereert dat dit allemaal de opmaat is voor een snelweg met 2 x 2 rijstroken. Kortom: de A3. Het Molenberaad heeft daarom een alternatief plan. Maar dat plan lijkt een gepasseerd station, want er ligt al een uitvoeringsbesluit van de provincie Zuid-Holland voor het project N207 Zuid. Ook ligt er al een eerste Milieueffectrapportage. Daaruit blijkt dat het op sommige punten ook drukker gaat worden. Maar zo stelt Van Duijnhoven: 'We lossen meer problemen op dan er zijn.'
Toch beseft de provincie dat er nog wel wat moet gebeuren. Van Duijnhoven:  'We zijn samen met de regio aan het onderzoeken wat er nog meer nodig is boven de N207 Zuid.' Maar dat gezegd hebbende: doemt dan toch weer de A3 op? 'Nee. Ook dan komt er geen A3.'

Uitwerking

Het is nu wachten op de verdiepende Milieueffectrapportage. Op basis daarvan zullen de komende jaren de plannen verder worden uitgewerkt. Daarna kan in 2020 de aanbesteding beginnen. De provincie Zuid-Holland hoopt dan in 2022 een aanvang te maken met de werkzaamheden. Voltooiing van het project N207 Zuid wordt niet eerder verwacht in 2023 of 2024.