Den Haag gaat komst slavernijmonument tóch onderzoeken

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat alsnog onderzoeken of er een slavernijmonument in de stad moet komen. Eerder verklaarde wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, integratie) steeds dat voor zo'n gedenkplaats geen draagvlak bestond.
Maar donderdagavond, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, maakte de wethouder een omslag. Dit nadat een aantal insprekers tegenover de raad had gepleit voor een monument én omdat collegepartij GroenLinks ook duidelijk maakte dat Den Haag als stad van vrede en recht een belangrijke taak heeft om een groter bewustzijn te creëren rondom het thema slavernij'.
Over op welke manier de slavernij moet worden herdacht én of er ook een speciaal monument moet komen, wordt al lange tijd gesproken in de stad. Eerder bood het college van burgemeester en wethouders al ruimte voor een initiatief voor een monument, maar tot dusver meldden zich geen organisaties die dat ook daadwerkelijk willen realiseren.

Afro-Caribische en Hindoestaanse gemeenschap

De discussie werd weer actueel nadat PvdA-raadslid Mikal Tseggai er in schriftelijke vragen op wees dat er in de Afro-Caribische en Hindoestaanse gemeenschap behoefte is aan het vieren van Ketikoti. Dat is een Surinaamse feestdag waarbij de afschaffing van de slavernij wordt herdacht.
In antwoorden op de vragen van Tseggai wees Guernaoui er nog op dat er diverse keren overleg is geweest met vertegenwoordigers van de Afro-gemeenschappen in Den Haag over een herdenkingsmonument. Maar volgens hem was de belangstelling daarvoor steeds niet groot.

'Wij moeten ons verleden erkennen'

Toch kwamen donderdagmiddag meerdere vertegenwoordigers van organisaties duidelijk maken dat zij voorstander zijn van een monument. 'Het gaat daarbij niet alleen om een monument, maar ook om duidelijk te maken wat voor stad wij willen zijn', aldus Gilberto Morishaw van de Bond voor Studenten Actie. 'Wij moeten ons verleden erkennen.'
Marian Markelo van de stichting Samen Sterk opperde de Ridderzaal aan te wijzen als ideale locatie voor zo'n gedenkplek. Ook al omdat daar de wetten werden bekrachtigd die de slavernij mogelijk maakten.

Met organisaties in gesprek gaan

Tseggai van de PvdA diende daarop twee voorstellen in. Eén om jaarlijks een officiële slavernijherdenking te houden en één om een permanent slavernijmonument op te richten. GroenLinks voegde daar een voorstel aan toe dat de wethouder opdraagt met organisaties in gesprek te gaan over 'een goede haalbare invulling voor de herdenking van de (afschaffing van) de slavernij'.
Dat laatste is nu ook precies wat Guernaoui gaat doen, beloofde hij. 'Het lijkt mij verstandig om daarnaar te kijken. Ik sta open voor alle initiatieven.' Deze draai leidde tot veel vragen bij sommige partijen. Want kort voor het debat in de raad had hij in een commissievergadering de lijn van de antwoorden op de schriftelijke vragen gevolgd: er is geen draagvlak voor.

Van gedachten doen veranderen

Maar volgens de wethouder hadden de insprekers hem van gedachten doen veranderen. 'Zo zie je maar weer dat een debat verschil kan maken. Dit college luistert echt.'
Gevolg was wel dat beide voorstellen van de PvdA niet voldoende steun kregen in de gemeenteraad en het voorstel GroenLinks om in gesprek te gaan met de organisaties ruime steun kreeg. Wanneer dat onderzoek klaar is, is nog niet bekend.