Scheur van 150 meter in dijk, Hoogheemraadschap Rijnland neemt maatregelen

Scheur in de dijk in Hazerswoude-Dorp
Scheur in de dijk in Hazerswoude-Dorp © AS Media
HAZERSWOUDE-DORP - De Veenkade in Hazerswoude-Dorp wordt verstrekt door het Hoogheemraadschap Rijnland. De maatregelen zijn nodig omdat een bestaande scheur in de waterbodem is toegenomen tot een lengte van ongeveer 150 meter.
Uit inspecties van het Hoogheemraadschap bleek dat de dijk extra aandacht nodig heeft. De bestaande scheur in de dijk is volgens het Hoogheemraadschap zichtbaar toegenomen. De sloot aan de Voorweg is afgedamd en de onderkant van de dijk is gedempt met zand. Hierdoor moet de druk op de dijk afnemen. Ook wordt een steunberm tegen de kade aangebracht over een lengte van 400 meter. Dat werk moet zondag in de loop van de ochtend klaar zijn.
Het Hoogheemraadschap Rijnland weten dat de maatregelen voor de zekerheid zijn genomen. De Veenkade staat op de lijst om volgend jaar grootscheeps aangepakt te worden. Dan wordt de dijk opgehoogd en verstevigd. 'Er is geen gevaar voor de omgeving',  benadrukt de woordvoerder. 'Het is niet anders dan met andere droogtegevoelige dijken in het gebied, en die houden we allemaal nauwlettend in de gaten.'