Kerstboodschap Jaap Smit: 'Denk de komende dagen na wat voor u belangrijk is'

REGIO - Met een speciale kerstboodschap en nieuwjaarsgroet wenst de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, alle Zuid-Hollanders een goed en gezond 2019. Die boodschap geeft hij mee via Omroep West.

Volgens Smit staat Zuid-Holland voor een groot aantal uitdagingen in het nieuwe jaar. Zo zijn er Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. De commissaris vraagt de inwoners om zich te verdiepen in de onderwerpen die er spelen. 'Het gaat echt ergens over', zegt hij.

Onderwerpen die centraal staan bij de komende verkiezingen, zijn volgens hem het leef- en ondernemersklimaat, natuur, energietransitie, bereikbaarheid, woningbouw en klimaatadaptatie. 'We moeten ons gewoon goed aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dat vraagt veel van ons als provincie en voor u als inwoner van de provincie. Dus denk ook de komende dagen eens na over wat voor u belangrijk is en laat uw stem dan ook op 20 maart horen', betoogt Smit.

'Goede kerstdagen en de rust die daarbij hoort'

Tot slot wenst de Commissaris van de Koning alle Zuid-Hollanders 'goede kerstdagen en de rust die daarbij hoort'. Verder wenst hij 'een goed nieuwjaar voor u persoonlijk, als wel voor ons allemaal, hier in de provincie Zuid-Holland'.

Lees hieronder de integrale tekst van de Commissaris van de Koning.

Beste Zuid-Hollanders,

We staan vlak voor een periode van feestdagen en de wisseling van oud naar nieuw. Allereerst wil ik u goede en inspirerende kerstdagen toewensen, en de tijd tussen Kerst en Oud en Nieuw gebruiken om stil te staan en stil te worden - even uit de hectiek van alledag - en na te denken over wat er het afgelopen jaar gebeurd is in uw eigen leven, maar ook in het groot en ons voor te bereiden op het nieuwe jaar.

Voor de provincie Zuid-Holland betekent dat een jaar van grote uitdagingen. Allereerst natuurlijk de verkiezingen die gaan komen, de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Ik wil u uitnodigen om gebruik te maken van hun stemrecht. Blijf niet aan de kant staan, maar laat uw stem horen en kijk dan ook eens naar welk belang door u aan de provincie wordt gehecht. En kijk ook naar de onderwerpen die op de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen staan.


Het gaat echt ergens over. Het gaat over de inrichting van dit drukbevolkte gebied van Nederland, waar we willen zorgen voor een goed leefklimaat, een goed ondernemersklimaat en voldoende ruimte om te genieten van groen en andere natuur die er in dit gebied is.

Het komende jaar zullen we verder gaan met zaken als de energietransitie. En hoe krijgen we andere energiebronnen dan de traditionele? Dat vraagt een enorme investering in tijd, maar ook in geld, en ook de bereidheid van ons allen om daaraan mee te werken. Zaak is om te zorgen dat we dat op een goede manier regelen in onze provincie, zodat ook iedereen daar zijn of haar bijdrage aan kan leveren op een rechtvaardige manier. Een ander punt is mobiliteit. Het gaat om goede wegen, goede vaarwegen, fietspaden en noem maar op. En ook daar gaan we de komende jaren mee door.

Een grote opgave in onze provincie is woningbouw. Er moeten veel woningen gebouwd worden. De kunst is om te zorgen dat die niet allemaal in groene weilanden terechtkomen, zodat we nog meer van ons groen verliezen, maar dat we op de juiste plekken die woningbouw realiseren.


Een ander belangrijk onderwerp is klimaatadaptatie. We weten allemaal dat ons klimaat aan het veranderen is en dat we ons moeten voorbereiden op een stijging van de zeespiegel en op hevige weerschommelingen. Zeker in de provincie Zuid-Holland is het van groot belang. Vergeet niet dat een groot deel van Zuid-Holland onder de zeespiegel ligt en we hebben te maken met bodemdaling.

We moeten ons dus gewoon goed aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dat vraagt veel van ons als provincie en voor u als inwoner van de provincie. Dus denk ook de komende dagen eens na over wat voor u belangrijk is en laat uw stem dan ook op 20 maart horen.

Ik wens u allen goede kerstdagen en de rust die daarbij hoort. En ik wens u een goed nieuwjaar voor u persoonlijk, als wel voor ons allemaal, hier in de provincie Zuid-Holland.

Jaap Smit
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland

Deel dit artikel: