VIDEO: Vorig jaar ook al vliegvuur over boulevard Scheveningen

DEN HAAG - Verschillende omwonenden van de boulevard op Scheveningen waarschuwden de gemeente Den Haag al eerder voor de gevaren van rondvliegende vonken van de vreugdevuren. Tijdens deze jaarwisseling waaiden vuurdeeltjes richting Scheveningen en veroorzaakten grote schade. Fietsen en auto's raakten beschadigd en de brandweer moest huizen nat houden om erger te voorkomen.
Een bewoner - hij wordt liever niet met naam genoemd, maar zijn naam is bekend op de redactie - stuurde na de vorige jaarwisseling een waarschuwing naar de gemeente en voegde zelfs filmpjes en foto's toe van een regen van vonken die over de boulevard vloog. De gemeente beloofde dat zijn melding daarop meegenomen zou worden in de evaluatie.
Maar nu het deze jaarwisseling fout ging concludeert hij dat er weinig met zijn bevindingen, en die van anderen, gedaan is. 'Achteraf praten is makkelijk, maar wij hebben hier juist vooraf meermaals voor gewaarschuwd', vertelt hij vrijdag aan Omroep West. Dat de vuurstapel dit jaar verplaatst is heeft onder meer te maken met de klachten van bewoners, denkt hij. Volgens de gemeente werd de stapel verplaatst vanwege afkalving van het strand richting het Havenhoofd.

Partij voor de Dieren wil opheldering

Naar aanleiding van de ingestuurde filmpjes wil de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad nadere uitleg van burgemeester Pauline Krikke. De partij is niet tevreden met de uitleg van de burgemeester.
'Men hoeft geen expert te zijn om in te zien wat er zou gebeuren als de kolkende vlammenzee zou worden aangewakkerd door een sterke landinwaartse wind', zegt Robert Barker fractievoorzitter van de PvdD, in de Haagse gemeenteraad. 'Het is daarom heel vreemd dat de burgemeester het aansteken van een grotere vuurstapel met dit weer heeft toegestaan.'

'Geen rekening met vliegvuur'

De bewoner benaderde, volgens eigen zeggen, ook het onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente in 2016 onderzoek deed naar de vreugdevuren. Volgens de bewoner is in het rapport geen rekening gehouden met het zogenoemde 'vliegvuur'.
In het rapport trekt het onderzoeksbureau onder meer conclusies over de grootte van de stapel en de afstand die het publiek moet houden in relatie tot hitte en rook, niet met vliegvuur.  

Grondige evaluatie

De gemeente heeft inmiddels aangekondigd dat er een 'grondige evaluatie' gedaan moet worden van de gebeurtenissen rondom de vuurstapels.