Ook Groep de Mos twijfelt over onderzoek vuurzee Scheveningen

DEN HAAG - Ook de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Groep de Mos, wil liever dat het onderzoek naar de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht door een onafhankelijke organisatie wordt uitgevoerd. 'Uiteraard', aldus een woordvoerder. En daarom doet die partij het voorstel om niet het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de studie te laten doen, maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De woordvoerder: 'De suggestie van Pieter van Vollenhoven om het door de Onderzoeksraad voor Veiligheid te laten onderzoeken lijkt ons daarom goed.'

Zaterdag werd duidelijk dat bijna de hele oppositie in de Haagse gemeenteraad twijfels heeft over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoek te laten doen naar wat in de Oudjaarsnacht mis ging bij het vreugdevuur in Scheveningen.

Onafhankelijk?

Reden is dat Krikke - samen met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s - zelf in het algemeen bestuur zit van het IFV. De partijen vragen zich af of het onderzoek daarom wel onafhankelijk is. 'Je moet elke schijn van belangenverstrengeling vermijden', zei CDA-fractievoorzitter Danielle Koster.

Ook Pieter van Vollenhoven, de voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) wees zaterdag op het gevaar van belangenverstrengeling. 'Dat is altijd het probleem bij die interne 'onafhankelijke' onderzoeken zonder wettelijke bescherming. En het toezicht is hier ook niet onafhankelijk', twitterde hij. Hij opperde het idee om de OVV onderzoek te laten doen.

Oproep

Dat idee krijgt nu dus steun van de grootste coalitiepartij. Bovendien doet Groep de Mos een oproep. 'Laten we tot de uitkomsten van het onderzoek ophouden met zwarte pieten naar elkaar. Van bewoners tot bezoekers, de media, iedereen genoot voor het ongeluk van deze traditie, die bovendien rust bracht in de wijken. Er moet nu snel worden onderzocht waarom het dit jaar misging. Zodat de vreugdevuren de komende jaren weer vreugdevol én veilig zijn.'

Nu ook Groep de Mos liever een andere instelling die studie ziet doen, lijkt voor het idee om het IFV een onderzoek te laten doen geen meerderheid meer in de raad. Want ook PVV voelt daar niets voor. Die partij kondigde zondag aan zelf de Onderzoeksraad voor Veiligheid te gaan uitnodigen om een onderzoek te doen naar 'de toedracht en besluitvorming betreffende het vreugdevuur, de hulpverlening en aanbevelingen voor de toekomst'.

Onvrede en discussie

De keuze van het college om het Instituut Fysieke Veiligheid hiervoor te vragen leidt tot teveel onvrede en discussie over de schijn van belangenverstrengeling, stelt fractievoorzitter Sebastian Kruis. 'Hoewel eerdere rapporten van het IFV hier geen aanleiding toe geven, vindt de Haagse PVV dat de discussies nu nergens toe leiden en is van mening dat de stad een volledig onafhankelijk en gedegen OVV-onderzoek verdient.'

Ook maakt Kruis zondag bekend dat hij heeft bedankt voor een gesprek met de burgemeester over de gebeurtenissen vorige week. Zaterdag kwam wel een aantal andere fractieleiders van oppositiepartijen naar het stadhuis voor een bijpraatsessie met Krikke. Kruis deed dat niet: 'De stad gedijt bij openheid en transparantie en wat ons betreft wordt er een extra fractievoorzittersoverleg gehouden, toegankelijk voor belangstellenden en media, al dan niet op het strand van Scheveningen. De Scheveningers hebben het recht om te weten wat er zich afspeelt in het ijspaleis en hebben geen trek in achterkamertjesgekonkel.'

'Expertise'

Van de vier coalitiepartijen staat GroenLinks wel achter de keuze voor IFV. 'Dat is van oudsher het kennisinstituut van de brandweer en daar zit dus bij uitstek veel expertise als het gaat om het type vragen wat we hebben. Alle burgemeesters van de 25 grootste steden zitten in het algemeen bestuur, ze zijn op geen enkele manier betrokken bij de onderzoeken als zodanig. Het is onhandig dat mevrouw Krikke dit niet direct zelf gecommuniceerd heeft, maar voor ons geen reden om de onafhankelijkheid in twijfel te trekken', aldus fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Ook Hanneke van der Werf van coalitiepartij D66 steunt het college. 'Gezien de expertise van het Instituut en de eerdere onderzoeken die het IFV op gemeentelijk niveau heeft gedaan, vind ik de keuze niet zo gek', zegt Van der Werf.

Geen reactie

De andere coalitiepartij, de VVD wilde zondag niet reageren. De VVD liet eerder al wel weten het besluit om een onderzoek uit te voeren, te steunen. De liberalen willen onder meer weten wie welke verantwoordelijkheid heeft gehad rondom de vreugdevuren; welke afspraken er waren en of, en zo ja hoe die geschonden zijn en hoe de organisatie van de vreugdevuren en de gemeente hebben gehandeld.

LEES OOK: Dossier: Vonkenregen vreugdevuur Scheveningen