Vonkenregen Scheveningen: Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek

Vonkenregen op Scheveningen.
Vonkenregen op Scheveningen. © Regio15
DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht in Scheveningen. Dat meldt die organisatie op de eigen website.
Aanvankelijk wilde het Haagse stadsbestuur het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de studie laten doen, maar dat leidde tot veel kritiek in de gemeenteraad. De burgemeester zit in het algemeen bestuur van die organisatie. Dat is geen gewenste combinatie vinden de oppositiepartijen in de Haagse raad.
'Ik geloof wel dat dat bureau onafhankelijk is en ik doe niets af aan de deskundigheid van dat instituut, maar dit is niet handig. Je moet gewoon alle schijn vermijden', stelde bijvoorbeeld Daniëlle Koster van het CDA. Later stelde ook de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Groep de Mos, dat het beter zou zijn om de OvV het onderzoek te laten uitvoeren. Die partij noemt het nu 'goed' dat dat ook gebeurt. En doet ook een oproep. 'Laten we tot de uitkomsten bekend zijn stoppen met zwartepieten over deze mooie traditie.'

'Gedegen onderzoek'

Andere partijen in de Haagse raad zijn ook positief over de keuze voor de OvV, blijkt uit de eerste reacties op Twitter. CDA-raadslid Koster heeft het ook over 'goed nieuws'. Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'OVV voert gedegen onderzoek uit en heeft een ruim scala aan onderzoeksbevoegdheden (zoals het horen van betrokkenen).' PvdA-leider Martijn Balster wijst op de reputatie van de OvV. 'Gerenommeerd, degelijk en onafhankelijk. Veel vertrouwen in een goed en breed onderzoek. Dat is hard nodig, deze vreselijke gebeurtenis nooit weer.'
De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt nu zelf dat zij naar aanleiding van een verzoek van de burgemeester van Den Haag heeft besloten onderzoek te doen naar de vreugdevuren in Den Haag. 'Er zal onder meer gekeken worden naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan. Nu het besluit is genomen een onderzoek te starten, zal een onderzoeksteam worden samengesteld', aldus de organisatie.

Ervaring

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders het IFV aanvankelijk in beeld was vanwege de 'ervaring met evaluatieonderzoek na diverse crises, in het bijzonder (brand)incidenten in Nederland'. Maar nu de OvV bereid is dat onderzoek te doen vervalt het plan om de opdracht aan het IFV te verlenen, aldus het stadsbestuur.
Ook benadrukt het college dat de OvV over de eigen diepte en breedte van het onderzoek gaat en zelf ook de eigen vragen bepaalt. Verder bepalen de onderzoekers zelf wanneer ze klaar zijn. Wel heeft voorzitter Tjibbe Joustra gezegd dat het de bedoeling is de studie klaar te hebben op een moment dat de 'conclusies kunnen worden meegewogen bij de organisatie van de volgende jaarwisseling', aldus burgemeester en wethouders.

Financiële problemen

Uit de brief aan de raad wordt ook duidelijk dat er zich nog steeds mensen melden bij de informatiebalie in het stadsdeelkantoor van de gemeente in Scheveningen. Daarom worden de openingstijden uitgebreid. Veel vragen daar gaan over de afwikkeling van de schadeclaims. Het kan zijn dat uitbetaling even op zich laat wachten, waardoor mensen in de financiële problemen kunnen raken.
Het stadsbestuur: 'Mocht zich onverhoopt een schrijnende situatie voordoen, dan staan wij klaar om mensen van dienst te zijn. Daarbij wordt bekeken of en hoe - met gebruikmaking van de bestaande voorzieningen - de tijd tot de uitbetaling van de verzekeraar kan worden overbrugd.'

Van Vollenhoven blij

Pieter van Vollenhoven heeft woensdagmorgen met instemming gereageerd op het besluit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om onderzoek te doen naar de vreugdevuren op het strand van Schevingen. 'Goed dat de OVV dit onderzoek wil uitvoeren', aldus Van Vollenhoven, zelf pleitbezorger en eerste voorzitter van de OVV.
'Als je namelijk de waarheid wilt achterhalen, dan moet iedereen vrijuit kunnen spreken. Alleen de OVV kan - door zijn wetgeving - garanderen dat deze verklaringen niet in het strafrecht belanden waar een ieder mag zwijgen!', twitterde Van Vollenhoven.